Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir? Nasıl Doldurulur?

Yıllık gelir vergisi beyannamesi nedir? Yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl doldurulur? Yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl doldurulur? Yıllık gelir vergisi nedir? Gelir vergisi oranı nasıl hesaplanır? Yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl düzenlenir?

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan yıllık gelir vergi beyannamesi nedir ile bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Yıllık gelir, bir kimsenin, bir mali yıl sürecinde elde ettiği gelirlerin net tutarıdır. Yıllık gelir vergisi ise, bu kazançların üzerinden her yıl devlete ödenmesi gereken vergidir. Bu verginin tutarı için bazı kanunlar ve hesaplamalar esas alınmaktadır.

 Yıllık Gelir Vergisinin Konusu Ve Esasları                
Yıılık gelir vergisi alınan kazançların neler olduğu Gelir Vergisi Kanununun ikinci maddesinde mevcut bulunan esasları kapsamaktadır. Buna göre ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, ücret,  menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarıdır. Bu gelirlerin hepsinin üzerinden, yıllık gelir vergisi alınmaktadır.

Gelir vergisinin esasları da yine kanunlar ile belirlenmiştir. Buna göre yıllık gelir vergisi şahsidir. Yıllık olarak belirlenir. Yani bir yılın 1 Ocak tarihinden başlayarak, 31 Aralık arasındaki gelirlerin net tutarı üzerinden alınmaktadır. Bu vergi gerçektir yani bir mükellefin gerçekten kazancı olan bir tutar üzerinden hesaplanır. Bu kazançlar, elde edilen kazançlar olduğu için vergiyi doğurmaktadır.

 Gelir Vergisi Oranı Nasıl Belirlenir?

Yıllık gelir vergisi gerçek bir kişinin bir yıl içerisinde elde ettiği kazancın ve iradın üzerinden yüzde yirmi oranında hesaplanmaktadır. Yıllık beyanname hazırlanırken, bu kazançlar toplanır ve bunların üzerinden yüzde yirmi oranı hesaplanır.Gelir vergisi kanununa göre hazırlanan bu beyannamede bir kişinin yıllık kazancını ve bunun üzerinden ödemesi gereken vergi miktarını belgelemesi zorunlu tutulmaktadır. Bu beyanname bir mali yılı izleyen Mart Ayının, yirmi beşinci gününe kadar hazırlanıp sunulmalıdır.

 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamenin Düzenlenmesi

Yıllık Gelir Beyannamesi, diğer beyannameler gibi hazır bir formda bulunmaktadır. Bu beyanname bilgisayarlı muhasebe programlarında da düzenlenebilir ve elektronik ortamdan  vergi dairelerine iletilebilir.Yıllık gelir vergisi beyannamesinin ekleri, bu beyannameyi sunacak olan mükelleflere göre değişiklik göstermektedir. Eğer gerçek usulde vergiye tabi tutulan bir mükelleften bahsediyorsak, bu mükellefler, 1001 A formu, yıllık gelir beyannamesi ekini düzenlemeleri yeterlidir. Fakat bilanço esasına göre defter kayıtlarını oluşturan bir mükellef ise, işletmelerinde mal ve hizmet alımlarına dair Ba formu ve mal, hizmet satışlarına ilişkin Bs formu  düzenlemelidir. Bu mükelleflerin, 1001 B formu düzenlemesi gerekmektedir. Beyana tabi olan kazançları, basit usulde olan ticari kazanç sahipleri ise, 1001 C formu düzenlemelidir.

Summary
Article Name
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir? Nasıl Doldurulur?
Description
Yıllık gelir vergisi beyannamesi nedir? Yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl doldurulur? Yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl doldurulur? Yıllık gelir vergisi nedir? Gelir vergisi oranı nasıl hesaplanır? Yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl düzenlenir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo