TOBB Nedir? TOBB Açılımı Nedir? TOBB Ne İş Yapar?

TOBB Nedir? TOBB Açılımı Nedir? TOBB Ne İş  Yapar? TOBB’un görevleri nelerdir? TOBB görevleri nedir? TOBB tanımı kısaca nedir? TOBB görevleri

TOBB Nedir?

TOBB’nin açılımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir. Bu kurumun amacı Türkiye’de faaliyette bulunan bütün odalar ve borsalar arasında bir dayanışma ortamı ve birlik yaratmaktır. Oda ve borsalarda yapılan işlemlerin kanuna ve hukuka uygun biçimde yapılmasını sağlamak, uygun olmayan durumlarda gerekli uyarıları veya yaptırımları uygulamak, böylelikle meslek disiplini ve ahlakını korumak gibi görevlere sahip olan TOBB ‘nin merkezi Ankara’dadır.


TOBB Nasıl Çalışır?

TOBB bir başkan yönetiminde çalışır. Bu başkan “Birlik Başkanı” olarak adlandırılmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına düzenlenen her türlü taahhütname, vekaletname, sözleşme gibi hukuki evrakları imzalamaya yetkili olan birlik başkanı, limitleri aşan işlemlerde ise kendisi ile birlikte TOBB genel sekreteri ile imza yetkisine sahiptir..

TOBB’nin günümüzde oda ve borsalardan oluşan 364 üyesi bulunmaktadır. Kuruma bağlı olan odalar sanayi ve ticaret odaları, meslek odaları, deniz ticaret odaları gibi odalardır.  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olan oda ve borsalara ise 1 milyon 200 binden fazla firma bağlı olarak çalışmaktadır. Bu rakamlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin çalışmalarının önemini ve ciddiyetini ortaya koymaktadır.

TOBB Görevleri Nedir?

TOBB kanunda belirtilen bazı yönetmelikleri düzenlemek ve bunların uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca oda ve borsalara ait yönergeleri de onaylayan yetkili makamdır. TOBB, Uluslararası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesini kurmak ve bu komiteye dair faaliyetleri yürütmekten de sorumludur.TOBB genel olarak bütün oda ve borsalarda meydana gelen işlemlerin, hizmetlerin standartlarını belirlemek, bu hizmetlere dair muhasebe kayıtlarının usullere uygun olarak ve ortak biçimde tutulmasını sağlamak ve bunları denetlemek, oda ve borsalara üye olan kimselerin bilgilerinin birlik merkezinde toplanmasını  ve bunu yapabilmek için gerekli teknik alt yapının oluşturulmasını sağlamak gibi görevlere sahiptir.

TOBB Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında raporlar hazırlayarak, oda veya borsaların bu konuda yapmış olukları çalışmaları takip ederek, onlar tarafından hazırlanan raporları da incelemekle yükümlüdür. Oda ve borsaların ihtiyaç duyduğu durumlarda onlara gereken yardımları da yapmak durumunda olan TOBB, oda ve borsalardan talep alınması durumunda ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hakemlik görevi yapabilmektedir.

TOBB, aşağıdaki görevleri icra eder

» Türk girişimcisinin çalışmalarına öncülük ve liderlik eder,
» Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüş ve çözümlerini iletir,
» Kanunlar ve düzenlemeler ile ilgili görüşlerini ilgili bakanlıklara, meclis komisyonlarına sunar,
» Tabanını oluşturan KOBİ’lerin ekonomiden hak ettiği payı alması için oda ve borsalarımız kanalıyla bilgi ve danışmanlık hizmeti sunar,
» Ticari, ekonomik ve uluslararası işbirliği alanlarında yararlı olabilecek her türlü bilgiyi üyelerine sunar; ülke, il ve sektör bazında ekonomik raporlar hazırlar,
» Yabancı muadil kuruluşlarla kurumsal bağlar kurar, işbirliği anlaşmaları imzalar, Türk ve yabancı firmaların ihtilaflarının dostane yollarla çözümü amacıyla aracılık eder,
» TIR Karnesinin dağıtımını gerçekleştirir ve muhtelif ülkelere ait geçiş belgesi taleplerini karşılar, ATA Karnesi düzenler, Bilgi Standardı tanımlama ve uygulama sistemi olan EAN-UCC barkod sistemini ülkemizde tek elden yürütür,
» Menşe Şehadetnamesi ile Dolaşım Belgesini basar ve Odalara gönderir, Kapasite Raporu inceler ve onaylar. Oluşturulan Sanayi Veri Tabanı ile imalatçı firma listelerini ilgililere sağlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni yayınlar,
» Odalar ve Borsalar arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözer, Oda ve borsaları geliştirecek tedbirleri alır, elektronik alt yapısını kurar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkimi çalışmalarını yürütür,
» Yerel fuar organizasyon firmalarına yetki verir, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme merkezleri kurar ,
» Eğitim kurumları kurar veya katılır, bu kurumlarla işbirliğine girer,
» Uluslararası ilişkiler ile ilgili görevleri kapsamında çok taraflı oda ve uluslararası kuruluşlarda Türk özel sektörünü temsil eder.

Kuruluşu / Yasal Statüsü

Odalar, Borsalar ve Birlik hakkındaki 5590 sayılı Kanun 8 Mart 1950 tarihinde hazırlanmış, 15 Mart 1950 tarihinde 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5590 sayılı Kanun, yerini, 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Kanun’a bırakmıştır. TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB’un halen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odaları ve borsalar şeklinde oluşmuş 365 üyesi bulunmaktadır. Tüm ülke çapında yayılmış olan oda ve borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde firma kayıtlı bulunmaktadır.

TOBB Organları Nelerdir?

TOBB’un organları olan, Genel Kurul, Odalar ve Borsalar Konseyi, Yönetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu demokratik süreçle seçilirler. Yerel oda ve borsaların meclis üyeleri tarafından 4 yıllığına seçilen 1000-1300 üyeden oluşan Genel Kurul, oda ve borsaları temsilen 5 konsey oluşturur. Başkan ve 14 Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu da, oda ve borsaları temsilen 5 başkan yardımcısını 4 yıllığına seçer.

Bu yazımızı beğendiyseniz, aşağıdaki yazılarda ilginize çekebilir;

Muhasebe Kursları

Summary
TOBB Nedir? TOBB Açılımı Nedir? TOBB Ne İş  Yapar?
Article Name
TOBB Nedir? TOBB Açılımı Nedir? TOBB Ne İş Yapar?
Description
TOBB Nedir? TOBB Açılımı Nedir? TOBB Ne İş Yapar? TOBB'un görevleri nelerdir? TOBB görevleri nedir? TOBB tanımı kısaca nedir? TOBB görevleri
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo

Tebrikler! %50 İndirim Kazandınız!Hemen Görsele Tıkla