Swot Analizi Örneği ve Swot Analizi Tablosu Nasıl Olmalı?

Swot analizi örneği nasıldır? Swot analizi tablosu nasıl olmalı? Swot analiz şablonu nasıl olmalı? Örnek kişisel swot analizi nasıl olur? Kişisel swot analizi örneği nasıl yapılır? Kendimizin swot analizi nasıl yapılır? Boş swot analizi tablosu nasıldır? Swot analizi örnekleri gibi sorularınızın cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz….

Swot Analizi Örneği
Swot analizi örneği inceleyerek kendi analizlerinizi yapabilirsiniz. Kendimizin swot analizi yapılabilir ya da işletmeler için swot analizi yapılabilir. İşletmeler için swot analizi insan kaynakları birimi, mali işler birimi ya da satış ve pazarlama birimi tarafından gerçekleştirilir. Swot analiz şablonu boş swot analizi tablosunu benzer soruları cevaplayıp doldurarak sonuç elde etmenizi sağlayabilir. Örnek anlatımı ile swot analizi tablosu nasıl olmalı sorusuna açıklık getirelim.

Swot Analizi Tablosu Nasıl Olmalı?
Swot analizi tablosu dört (4) ana başlıktan oluşur. Bunlar güçlü yanları ifade eden strengths, zayıf yönleri ifade eden weaknesses, çevresel fırsatları ifade eden opportunities ve süreçte karşılaşılabilecek riskleri ifade eden threats bölümleridir. Swot analizine hedefimizi belirleyerek yani bu analizi neden yapmak istediğimizi netleştirerek başlamalıyız. Sonrasında boş bir kağıda bir dikdörtgen çiziyoruz. Sonra bu dikdörtgenin tam ortasından dikine ve yatay olmak üzere birer çizgi çekiyoruz. Üst soldaki dikdörtgene güçlü yanlar, üst sağdaki dikdörtgene zayıf yönler, alt soldaki dikdörtgene çevresel fırsatlar, alt sağdaki dikdörtgene süreçte karşılaşılabilecek riskler sırasıyla yazılır. Sonrasında bu veriler analiz edilerek tablonun altına yazılır. Aşağıdaki boş swot analizi tablosu bu anlattıklarımızı daha iyi ifade edecektir.

Swot Analizi Şablonu

SWOT ANALIZI

Hedef: …………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….

Strengths Weaknesses
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
Opportunities Threats
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
• …………………….…………………….…………………….
Analiz: …………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….

Bahsettiğimiz gibi güçlü yanlarımızı, zayıf yönlerimizi ve çevresel fırsatlar ile hedefe ilerlerken karşılaşabileceğimiz riskleri değerlendirip kendimiz ya da işletme için bir yol haritası belirleyebiliriz. Kişisel swot analizi için şablonu kendimiz için doldurmalıyız. Kendimizin swot analizi kişisel hedeflerimizi gerçekleştirmek için bize yardımcı olacaktır. İşletmeler için swot analizi biraz daha komplikedir. Uzman kişilerce objektif verilerle gerçekleştirilmelidir.

Summary
Swot Analizi Örneği ve Swot Analizi Tablosu Nasıl Olmalı?
Article Name
Swot Analizi Örneği ve Swot Analizi Tablosu Nasıl Olmalı?
Description
Swot analizi örneği nasıldır? Swot analizi tablosu nasıl olmalı? Swot analiz şablonu nasıl olmalı? Kişisel swot analizi örneği nasıl yapılır? Kendimizin swot analizi nasıl yapılır? Boş swot analizi tablosu nasıldır?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo