SMMM Staj Başlatma Evrakları ve Sınav Başvuru İşlemleri

SMMM Staj Başlatma Evrakları

SMMM staj başlatma evrakları nelerdir? SMMM staj başlatmak için gerekli evraklar? SMMM staj başlatmak için gerekli evrakların listesi? SMMM staj başlatmak için hangi evrakları gereklidir?

SMMM Staj Başlatma Evrakları

SMMM staj başlatma evrakları, staja giriş sınavına ilk kez katılacaklar için aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olup, oda tarafından ilan edilen tarih aralıklarında istenilen şekillerde teslim edilmeleri gerekmektedir.SMMM staj başlatma evrakları, staja giriş sınavına muhasebe kursu ile hedefe yönelik hazırlanan adaylardan ilk kez katılacaklar için aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olup, oda tarafından ilan edilen tarih aralıklarında istenilen şekillerde teslim edilmeleri gerekmektedir. SMMM staj başlatma sınavı tarihleri 2017 yılı için tesmer ‘in internet sitesinde ilan edilmiştir.

SMMM Staj başlatma sınavına ilk kez katılacak adayların öncelikle teos sistemine giriş yapması gerekmektedir. Teos sistemine giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifre adayın TC Kimlik Numarasıdır.

Aday ilk önce tesmer resmi internet sitesinde belirtilen ücretleri belirtilen hesaplara belirtildiği şekilde yatırması gerekmektedir. Ödeme bilgilerinin sisteme aktarılması 1 (bir) iş gününü bulabilmektedir.

Tesmer sistemine kayıtlı değilse, kullanıcı girişi sayfasından Tesmer Kayıt Formu ‘nda istenilen bilgileri doldurarak kullanıcı şifresini alabilir ve vesikalık fotoğrafını teos sistemine yükler. Kişisel işlemler menüsünden eğitim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurur. Bu alanların doğruluğu TC Kimlik Nüfus Vatandaşlık İşleri ‘nden kontrol edilerek adayın kimlik, kütük ve ev adresi bilgilerinin sisteme eklendiğine dair kayıt durumu ekranında bilgilendirme mesajı çıkar. SMMM staj başlatma evrakları ‘nı tamamlamak isteyen aday bu işlemleri eksiksiz yaptıktan sonra ön başvuru kaydı gerçekleşmiş olur. Staja Giriş Sınavı Ön Başvuru Formu menüsü tıklanarak Ön Başvuru Formu renkli ve fotoğraflı olarak yazıcıdan çıktı alınır. Form imzalanarak diğer smmm staj başlatma evrakları ile ikamet edilen il ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası‘na teslim ederek başvuruda bulunur. SMMM staj başlatma sınavına muhasebe kursu ile hedefe yönelik olarak hazırlanan adaylar için başvurucu süreci tamamlanmış olur.

SMMM Staj Başlatma Evrakları
SMMM staj başlatma evrakları aşağıdaki gibidir:

  • Staja Giriş Sınavı Başvuru Formu
  • Odadan alınacak Staj Başvuru Formu (Dosyanın 1. sayfasındaki form eksiksiz doldurulmalıdır.)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Adli Sicil Belgesi (Resmi kuruma verilmek üzere Cumhuriyet savcılığından ya da e-devlet üzerinden alınabilir). Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı.
  • Son altı (6) ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanındığı üç (3) adet fotoğraf.
  • Odadan alınacak dosyada bulunan taahhütname.
  • Staj başvuru ve dosya bedeli ödeme belgesi, sınav bedeli ödeme belgesi için birer suret. (Banka dekontu aslı / ödeme kredi kartı ile yapılmış ise teos sisteminden alınan ödeme belgesi)
  • Mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden alınmış, doğrulaması tesmer şubesi/oda tarafından yapılacak olan barkotlu meuniyet belgesi ile birlikte mezuniyetin seviyesini -doktora, yüksek lisans, lisans, önlisans- tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi ve ya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi)

– Mezuniyet belgesi e-devlet sisteminde mevcut olmayan adaylar, noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği (kimlik bilgilerinin arkada bulunması halinde arka sayfa da onaylatılmalı) ya da diploma veya geçici mezuniyet belgeleri aslının tesmer şubesi / oda tarafından görülerek aslı görülmüştür şerhini içerecek şekilde imzalanarak tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi (kimlik bilgilerinin arkada bulunması halinde arka sayfa da onaylatılmalı) ile smmm staj başlatma evraklarını tamamlayabilirler. Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Aday smmm staj başlatma evrakları ‘nı eksiksiz bir şekilde hazırlayıp gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra başvurusunu tamamlamak için odaya gitmelidir. Oda yetkilisi, teos siteminde adayın bilgi ekranı sayfasındaki sgs bilgisini görüntüler. Getirilen smmm staj başlatma evrakları ile teyit ederek evrak bilgisi ekranında smmm staj başlatma evrakları eksiksiz getirildi ise tamamla bölümünü işaretler ve adayın ön başvurusunu onaylar.

Summary
SMMM Staj Başlatma Evrakları
Article Name
SMMM Staj Başlatma Evrakları
Description
SMMM staj başlatma evrakları nelerdir? SMMM staj başlatmak için gerekli evraklar? SMMM staj başlatmak için gerekli evrakların listesi? SMMM staj başlatmak için hangi evrakları gereklidir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo