Özel Tüketim Vergisi Nedir? Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

Özel tüketim vergisi nedir? Özel tüketim vergisi beyannamesi nedir? Özel tüketim vergisi beyannamesi nasıl doldurulur? ÖTV nedir? Özel tüketim vergisi ne demektir? Özel tüketim vergisi mükellefi kimlerdir? Özel tüketim vergisinin beyan zamanı ve düzenlenmesi nasıl yapılır?

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan özel gelir vergisi nedir ile bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
Özel tüketim vergisi beyannamesi , özel tüketim vergisi mükellefleri adına  hazırlanıp sunulan bir vergi beyannamesi çeşididir. Bu beyanname, işletmelerin muhasebe departmanlarında veya serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ofislerinde hazırlanmaktadır. Bilgisayarlı muhasebe programlarında e beyanname olarak da hazırlanabilen özel tüketim vergisi beyannamesi, muhasebe kurslarında üzerinde durulan bir konudur.

Özel Tüketim Vergisi Nedir?

Özel tüketim, bir işletmenin özel harcanabilir durumdaki gelirinden mal ve hizmet tüketimi için harcanan kısımdır. Özel tüketim vergisi ile ilgili düzenlemeler  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda belirtilmektedir. Bu vergi, belirtilen kanuna bağlı dört ayrı listede mevcut bulunan mallar üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınmaktadır. Yasada belirtilen malların dışında Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde tanımlanmakta olan bazı mal ve eşyalar da özel tüketim vergisi kapsamında değerlendirilmektedir.

Özel Tüketim Vergisi Mükellefi Kimlerdir?

Özel Tüketim Vergisi Kanununa bağlı olan listede belirtilen malların satışını, imal, inşa veya müzayede aracılığı ile satışını gerçekleştiren kimseler, özel tüketim vergisi mükellefi olarak anılmaktadır. Bu kimseler, özel tüketüm vergisi beyannamesi hazırlamak ve bu vergiyi ödemekle yükümlüdür.

Motorlu araç üretimi, bu araçların ithali, alkollü içkiler, tütün imalatı ve satışı, gazlı içecek üretimleri, petrol ürünleri, doğal gaz gibi üretimler Özel tüketim vergisi kapsamına girmektedir.

Özel Tüketim Vergisinin Beyan Zamanı Ve Düzenlenmesi

Özel tüketim vergisi, beyannamenin verilmesinden yedi gün içerisinde ödenmek zorundadır. Bu süre yedinci günün mesai bitimine kadardır. Fakat bilgisayarlı muhasebe programları ile elektronik ortamda düzenlenerek, internetten gönderilen beyannameler için bu süre gece  24:00’ a kadar devam etmektedir.Özel tüketim vergisi beyannamesi, çeşitli formlar şeklinde hazırlanmıştır. Mükellef, kanun ekinde belirtilen listedeki malların hangisinin satışını yapıyorsa buna göre bir beyanname doldurmalıdır. Beyannamenin üst kısmında vergi mükellefine ait bilgiler doldurulduktan sonra, ardından vergi ve matrah bildirimleri tablosu doldurulur.

Beyannameyi düzenlerken eklenecek belgeler unutulmamalıdır. Bu belgeler, eğer ihraç işi ile uğraşılıyorsa, ihraç edilen mallara ilişkin kayıtları kapsamaktadır. Beyannamenin sonunda beyannamenin hangi sıfatla verildiği kısmı işaretlenmelidir. Bu durumda eğer beyanname bir SMMM bürosu tarafından hazırlandıysa, bu büroya ait bilgiler ve imzalar da eklenmelidir.

 

Summary
Özel Tüketim Vergisi Nedir? Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
Article Name
Özel Tüketim Vergisi Nedir? Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
Description
Özel Tüketim Vergisi Nedir? Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Nedir? özel tüketim vergisi beyannamesi nasıl doldurulur? ÖTV nedir? Özel Tüketim Vergisi Ne Demektir? Özel Tüketim Vergisi Mükellefi Kimlerdir? Özel Tüketim Vergisinin Beyan Zamanı Ve Düzenlenmesi
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo