Nazım Hesaplar Nedir? Nazım Hesaplar Bilançoda Gösterilir mi?

Nazım hesaplar nedir? Nazım hesaplar bilançoda gösterilir mi? Serbest Hesaplar nedir? Nazım hesaplar muhasebe kodu nedir? Nazım hesaplar alt hesapları nelerdir?

Nazım Hesaplar Nedir?

Nazım hesaplar, tek düzen hesap planında son hesap sınıfıdır. Muhasebe hesap sınıfı olan nazım hesapların tanımını ve alt hesaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.


Nazım hesaplar, tek düzen hesap planında son hesap sınıfıdır. Nazım hesapların kısaca tanımı yapılacak olursa, işletmenin sahip olmadığı fakat kayıtlarının tutulması ve izlenmesi gereken değerlerdir denilebilir. Nazım hesapların sınıfında işlenen değerler işletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmaz. Nazım hesapların sınıfı işletme değerlerinin gelecekte değişimini sağlayabilir. Bu noktada işletmeler nazım hesapların muhasebe hesap sınıfını kullanırken mali işler yapısına uygun ve geleceğe dönük ihtiyaçlarına göre kayıtlar tutmalıdır.

Bu noktada serbest hesaplar muhasebe sınıfında bahsetmek yerinde olacaktır. Muhasebe hesap kodlarının 8. Sınıfı olan serbest hesaplar, diğer muhasebe hesaplarına sınıflandırılamayan gelir ve giderlerin kayıt altına alınmasında kullanılır. Serbest hesaplar sınıfından sonra geldiği ve muhasebe hesap kodlarının sonuncusu olduğu için nazım hesapların alt hesapları 9 hesap sınıfı ile başlamaktadır. Nazım hesapların muhasebe hesap sınıfı bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe süreçlerinde kullanılmaktadır. İşletme yapısına bağlı olarak ön muhasebe işlemlerinde nadiren de olsa kullanılmaktadır. Muhasebe kursu alınırken ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe eğitimlerinde hesap planı kodlarının tamamı verilir. Ancak bu kodların hangi süreçlerde daha sıklıkla kullanıldığı süreçlere ve işletmenin mali yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Nazım hesapların muhasebe hesap kodu sınıfı nispeten sermayesi güçlü işletmelerin geleceğe yönelik planları için kullanılır. Nazım hesapların muhasebe hesap kodu sınıfı, gerektiği durumlarda bilanço dipnotlarında yer almaktadır.

Nazım Hesaplar Muhasebe Hesap Kodu Sınıf
9. NAZIM HESAPLAR

90. Teminat Hesaplar
900. Teminat Mektuplarından Alacaklar Hesabı
901. Teminat Mektuplarından Borçlar Hesabı

91. Cirolar, Kefaletler ve Garantiler

92. Teminat ve Emanet Verilen Kıymetler
920. Kıymetlerimizi Teminat Alanlar Hesabı
921. Teminattaki Kıymetlerimiz Hesabı
922. Kıymetlerimizi Emanet Alanlar Hesabı
923. Emanetteki Kıymetlerimiz Hesabı

93. Teminat ve Emanet Alınan Kıymetler
930. Teminat Alınan Kıymetler Hesabı
931. Teminata Kıymet Verenler Hesabı
932. Emanet Alınan Kıymetlerimiz Hesabı
933. Emanet Kıymet Verenler Hesabı

94. Yatırım İndirimi ve Finansman Fonu

95. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Vergiye Tabi Olmayan Karlar
950. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hesabı
951. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Alacaklı Hesabı
952. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler Hesabı
953. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler Alacaklı Hesabı

96. Menkul Kıymetler Cüzdanları

97. Çıkarılmış Menkul Kıymetler Hesabı

98. Yabancı Paralı İşlemler

99. Diğer Sayısal Bilgiler

Summary
Nazım Hesaplar Nedir? Nazım Hesaplar Bilançoda Gösterilir Mi?
Article Name
Nazım Hesaplar Nedir? Nazım Hesaplar Bilançoda Gösterilir Mi?
Description
Nazım hesaplar nedir? Nazım hesaplar bilançoda gösterilir mi? Serbest Hesaplar nedir? Nazım hesaplar muhasebe kodu nedir? Nazım hesaplar alt hesapları nelerdir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo