Muhtasar Beyanname Nasıl Doldurulur? Düzenlenir?Kodları Nelerdir?

Muhtasar beyanname nasıl doldurulur? Muhtasar beyanname nasıl düzenlenir? Muhtasar beyanname kodları nelerdir? Muhtasar beyanname düzenlemesi örnek? e-Beyanname nedir? e-Beyanname nasıl düzenlenir?

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan muhtasar beyanname nasıl doldurulur ile bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Muhtasar Beyannamenin Nasıl Doldurulur?
Muhtasar beyanname, işletmelerin muhasebe departmanlarında üç aylık veya ayda bir olmak üzere düzenlenen bir beyanname türüdür. Bu beyannamede  vergi tevkifatı yapanlar veya iş verenler tarafından kesilen vergiler, matrahları ile birlikte vergi dairelerine bildirilmektedir. Muhasebe çalışanları, bu beyannameyi düzenlemeyi bilmek zorunda olduğundan muhasebe kursları eğitimlerinde muhtasar beyanname konusunda da dersler verilir.

Muhtasar Beyanname Nasıl Düzenlenir?

Muhtasar beyannamenin düzenlenmesi, belli bir forma dayalıdır. Bir yaprak ve iki yüzden ibaret olan muhtasar beyanname, 1003 numaralı forma göre düzenlenir. Bu beyannamenin ön yüzünde beyanda bulunan mükellefin bilgileri yer almaktadır. Mükellef bilgilerinde mükellefin adı, soyadı, vergi numarası, bağlı olduğu vergi dairesi ve iş yeri ünvanı, adresi gibi bilgilere yer verilmektedir. Beyannamenin ön yüzünde tablo1 ve tablo2 başlıkları yer alır. Tablo1’de matrah ve vergi beyanı bilgilerinden bahsedilir. Tablo2’de tahakkuka esas icmal cetveli bulunur.

Muhtasar beyannamenin arka yüzünde tablo3 ve tablo4 başlıkları bulunmaktadır. Tablo3 başlığı altında, ücretler ve ücret yerine geçen ödemeler belgelenir. Ayrıca menkul sermaye iratları dışında yapılan ödemelere ait bildirimler belirtilir. Tablo4 de ise, yapılan ödemelerin çeşidine göre hazırlanan bir kod cetveli bulunur.

Muhtasar Beyanname Nasıl Doldurulur?Muhtasar beyanname düzenlerken, hatasız bilgiler vermeye ve okunaklı olarak yazmaya özen gösterilmelidir. Çünkü vergi dairelerinde beyannameler bilgisayarda değerlendirilir. Okunaksız biçimde yazılırsa, bilgisayar sistemi bu beyannameyi değerlendirmeye almayacaktır. Beyanname resmi bir evrak olduğundan, doldurulurken siyah veya mavi tükenmez kalem kullanılmalıdır.

e-Beyanname

Günümüzde internet aracılığı ile resmi kurumlardaki her türlü işlem yapılabiliyor. Vergi dairelerinin de e devlet üzerinden çalışmaya başlaması ile birlikte, artık beyannameler bilgisayarlı muhasebe programları üzerinden hazırlanarak, vergi dairesine internetten teslim edilebiliyor. Bu uygulamanın birçok avantajı var. Bilgisayarlı muhasebe programları ile beyannameler, hem daha hızlı hem de hatasız hazırlanabiliyor.

e-Beyanname gönderebilmek için vergi dairesinin tam otomasyonlu bir sisteme geçiş yapmış olması gerekmektedir. Zamanımızdaki vergi dairelerin büyük bir çoğunluğunda bu sistem bulunmaktadır. Hangi vergi dairelerinde otomasyonlu sistemlerin bulunduğu, Gelirler Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden takip edilebilir.

Bazı mükelleflerin hazırladıkları bazı beyannameleri, e-beyanname formunda hazırlaması zorunludur. Bu zorunluluk için belli sınırları aşan faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir.  e-Beyanname hazırlamak ve hangi mükelleflerin e beyanname hazırlama zorunluluğuna sahip olduğu ile ilgili bütün bilgiler bilgisayarlı muhasebe kurslarından edinilebilir.

Muhtasar Beyannamesinin Nasıl Doldurulur Örnek

Aylık veya üç aylık dönemlerle hazırlanıp, vergi dairelerine sunulan muhtasar beyannameleri, firmaların muhasebe departmanınca veya serbest muhasebeciler tarafından hazırlanan ve belli hesaplamalar çerçevesinde düzenlenen resmi bir belgedir.  Gelir vergisi beyanlarından biri olarak tanımlanabilecek muhtasar beyannamesimuhasebe kurslarında verilen eğitim sırasında beyannameler hususunda üzerinde durulan bir konudur.

Muhtasar Beyannamesinin Bölümleri

Muhtasar beyannamesi,  belirlenen bir kalıba göre hazırlanır. 1003 numaralı form ile düzenlenir. Muhtasar beyannamesi iki kısımdır. Birinci kısmı olan ön yüzünde, mükellefe ait olan bilgilere yer verilir. Bunun ardından tablo1 başlığında matrah ve vergi bilgirimine ait bilgiler işlenir. Tablo2 kısmında ise, tahakkuka esas icmal cetveli  yer alır.

Muhtasar beyannamesinin arka yüzünde tablo3 ve tablo4  kısımları bulunur.  Tablo3’te ödenen ücretler ve ücret yerine geçebilen ödemelerin bilgisine yer verilir. Tablo4 ‘te de yapılan ödemelerin türüne göre hazırlanan bir kod cetveli hazırlanmaktadır.

Mükellefe Ait Bilgiler ve Vergi Bildirimi

Muhtasar beyannamesinin ön yüzünde yer alacak olan mükellefe ait bilgiler kısmında mükellefin adı, soyadı, ticari ünvanı, işletme adı, adres,, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi numarası ve vergi numarası bilgilerine yer verilir. Bu kısımda muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemlerin hangisi için hazırlanıyorsa bu dönem belirtilmelidir.

Matrah ve vergi bildirimi kısmında, ödemelerin tür kodu bilgisi belirtilmelidir. Tür kodu, beyannamenin arka yüzünde tablo4 ‘te belirtilen kod cetvelinden alınabilir.Beyannamenin bu kısmında ödemelerin brüt tutarları ve bu tutarların toplamları yazılır.  Burada belirtilen gelir vergisi kesintisi tutarları 17 toplam b hücresine de kesintilere ait toplamlar yazılmalıdır.

Diğer Tabloların Düzenlenmesi

Muhtasar beyannamenin ön yüzünde yer alan tablo2’de tahakkuka esas icmal cetveli yer alır. Burada 1 numaralı hücrede matrahlar toplamı belirtilir. 2 numaralı hücrede tahakkuk eden vergi tutarı belirtilir. 3 numaralı hücrede ise mahsup edilecek gelir vergileri toplamı beyan edilir.

Muhtasar beyannamesinde tablo3 kısmında işletmenin menkul  sermaye iratları haricindeki ödemelere yer verilmektedir. Burada  bu türlü ödemelerin yapıldığı kişilere ait bilgiler ve kesilen gelir vergisi tutarları ifade edilir.

Son olarak tablo4 ‘te ise, ödemelerin türüne göre kod cetveli yer alacaktır. Bu kod cetveli, diğer tablolarda bulunan tür kodu alanlarına yazılacak olan kod rakamlarını içermektedir.

 

 

 

Summary
Muhtasar Beyanname Nasıl Düzenlenir? Nasıl Doldurulur? Kodları Nelerdir?
Article Name
Muhtasar Beyanname Nasıl Düzenlenir? Nasıl Doldurulur? Kodları Nelerdir?
Description
Muhtasar beyanname nasıl doldurulur? Muhtasar beyanname nasıl düzenlenir? Muhtasar beyanname kodları nelerdir? Muhtasar beyanname düzenlemesi örnek? e-Beyanname nedir? e-Beyanname nasıl düzenlenir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo