Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir?

Muhasebenin temel kavramları nelerdir? Maliyet esası kavramı nedir? Muhasebenin temel kavramları kısaca nedir? Muhasebede sosyal sorumluluk kavramı nedir? Genel kabul görmüş muhasebe kavramları nelerdir? gibi sorularınızın cevabını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz….

Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir?
Muhasebenin temel kavramları, on iki (12) maddeye ayrılarak incelenmektedir? Muhasebenin temel kavramları hakkında daha detaylı bilgi yazımızın devamında.

Muhasebenin temel kavramları, on iki (12) maddeye ayrılarak incelenmektedir. Bunlar; sosyal sorumluluk kavramı, kişilik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı, dönemsellik kavramı, parayla ölçülme kavramı, maliyet esası kavramı, tarafsızlık ve belgelendirme kavramı, tutarlılık kavramı, tam açıklama kavramı, ihtiyatlılık kavramı, önemlilik kavramı, özün önceliği kavramı olarak sıralanmaktadır. Genel muhasebe olduğu kadar maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesini de kapsar. Muhasebe kursu ile muhasebenin fonksiyonları, muhasebenin bölümleri, muhasebe kodları gibi muhasebenin temel kavramları da öğrenilebilir. Muhasebenin temel kavramları kısaca tanımlanacak olursa;

Sosyal Sorumluluk Kavramı
Sosyal sorumluluk kavramı, muhasebe faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve bilgi üretiminde gerçekçi, objektif ve dürüst davranılması gerektiğini ifade etmektedir.

Kişilik Kavramı

Kişilik kavramı, işletmenin sahip ve pay sahiplerin ile yönetici ve diğer çalışanlarından ayrı bir kişiliği olduğunu ve muhasebe faaliyetlerini bu kişilik adına gerçekleştirilmesini ifade eder.

İşletmenin Sürekliliği Kavramı

İşletmenin sürekliliği kavramı, işletmenin faaliyet süresinin sahip ya da pay sahiplerinin yaşamlarıyla sınırlı olmadığını hatta herhangi bir süreye bağlı olmadığını ifade eder. Aksi durumlarda bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanmalıdır.

Dönemsellik Kavramı

Dönemsellik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı gereğince sınırsız kabul edilen işletme ömrünün belirli dönemlere bölünmesini ifade eder. Böylelikle her dönemin kendi içinde gelir ve giderleri muhasebeleştirerek denetime açık ve karmaşadan uzak bir sistem işletilmiş olur.

Parayla Ölçülme Kavramı

Parayla ölçülme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olan ulusal para birimiyle yansıtılmasını ifade eder.

Maliyet Esası Kavramı

Maliyet esası kavramı, işletmenin parasal durumu ve maliyetinin belirlenmesi mümkün olmayan kalemleri hariç edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunları elde ederken katlandığı maliyetlerin esas alınmasını ifade eder.

Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı

Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı, muhasebe kayıtlarının objektif belgelerle gerçekçi ve usulüne uygun olması ile bu kayıtlara esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız olunmasını ifade eder.

Tutarlılık Kavramı

Tutarlılık kavramı, muhasebe işlemlerinin birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanmasını ifade eder.

Tam Açıklama Kavramı

Tam açıklama kavramı, hazırlanan mali tablolardan yararlanacak olanların anlayabileceği açıklıkta ve yeterli olmasını ifade eder.

İhtiyatlılık Kavramı

İhtiyatlılık kavramı, muhasebe işlemlerinde temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınmasını ifade eder.

Önemlilik Kavramı

Önemlilik kavramı, bir mali işlemin ya da hesap kaleminin mali tablolara bakılarak yapılan değerlendirmeleri ve alınacak kararları etkileyebilecek olmasını ifade eder.

Özün Önceliği Kavramı

Özün önceliği kavramı, muhasebe işlemlerinde şekilden çok işlem yapılanının yani özün esas alınmasını ifade eder.

Summary
Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir? Maliyet Esası Kavramı Nedir?
Article Name
Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir? Maliyet Esası Kavramı Nedir?
Description
Muhasebenin temel kavramları nelerdir? Maliyet esası kavramı nedir? Muhasebenin temel kavramları kısaca nedir? Muhasebede sosyal sorumluluk kavramı nedir? Genel kabul görmüş muhasebe kavramları nelerdir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo

Tebrikler! %50 İndirim Kazandınız!Hemen Görsele Tıkla