Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir?

Muhasebenin fonksiyonları nelerdir? Muhasebenin temel kavramları kısaca nelerdir? Muhasebede hesap kavramı nedir? Muhasebenin tanımı kısa nedir? Muhasebenin alt dalları nelerdir? Muhasebe hesap türleri nelerdir? Muhasebe kursu muhasebe ders notları? Muhasebe nedir ne iş yapar? Ön muhasebe nedir nasıl yapılır? Muhasebenin işlevleri nelerdir? Muhasebe türleri nelerdir? gibi sorularınız cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz….

Muhasebenin Fonksiyonları nelerdir?
Muhasebenin fonksiyonları, genel olarak beş (5) aşamadan oluşmaktadır. Muhasebe temel kavramları ve muhasebenin fonksiyonları ile ilgili bilgileri yazının devamında bulabilirsiniz.

Muhasebenin fonksiyonları, genel olarak beş (5) aşamadan oluşmaktadır. Bunlar muhasebe süreçlerini standardize etmekle işletmelerin geçmiş dönemlerini denetlemek, güncel dönemlerini kontrol etmek ve gelecek dönemleri için planlar yapmak adına kolaylıklar sağlamaktadır. Muhasebenin fonksiyonlarına muhasebenin görevleri de diyebiliriz. Muhasebe süreçleri olan ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe süreçlerinin tamamında bu fonksiyonlar geçerlidir. Ön muhasebe bu fonksiyonların belirli hesap kodlarında işletilmesi ve bilgisayar destekli genel muhasebe süreçlerine hazırlık sağlanmasını içerir. Muhasebenin temel kavramlarını öğrenip muhasebenin fonksiyonları kullanabilmek için muhasebe kursu alınabilir. Muhasebe kursu ders notları bu fonksiyonlara göre ve muhasebe hesap kodları çerçevesinde olmalıdır. Şimdi muhasebenin fonksiyonları nedir kısaca açıklamalarıyla inceleyebiliriz.

Muhasebenin Fonksiyonları
  • Kayıt etme
  • Sınıflandırma
  • Özetleme
  • Raporlama
  • Analiz
Muhasebenin Fonksiyonları Kısaca
Muhasebenin fonksiyonları kısaca tanımı, muhasebe işleyişinin sağlanması için yerine getirilmesi gereken muhasebe görevleridir.

Kayıt etme: İşletmenin mali işler bünyesinde gerçekleştirdiği mali niteliği bulunan her işlemin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde objektif belgelere dayandırılarak tarih ve sıra numarasıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıt işlemleri yasalarca belirlenene kurallara uygun gerçekleştirilmelidir. Aksi durumda cezai yaptırımlar söz konusu olmaktadır. Muhasebe işleyişinde iki tür kayıt etme yönetimi bulunmaktadır. Bunlar tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıttır.

Sınıflandırma: İşletmenin tarih ve sıra numarasıyla kayıt altına aldığı mali işlemlerin Defter-i Kebir (büyük Defter) ‘de tasnif edilmesidir. Sınıflandırma işleminde muhasebe hesap kodları hesap sınıfları kullanılmaktadır. Sınıflandırmanın amacı, işletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği mali işlerin niteliklerine göre gruplara ayrılmasıdır.

Özetleme: İşletmenin bir dönem boyunca kayıt altına alıp sınıflandırdığı bütün işlemlerden aynı nitelikte olanları görmek anlamına gelmektedir. Bir dönem boyunca gerçekleştirilen mali işlemlerin her birini tek tek incelemek çok zorlu ve uzun zaman alacağı için özetleme fonksiyonu geliştirilmiştir. Muhasebenin fonksiyonu olarak özetleme işlevi mizan kullanılarak yapılabilir.

Raporlama: İşletmenin bir mali dönem boyunca kayıt altına alınan, sınıflandırılan ve özetlenen muhasebe işlemlerinin mali tablolara yansıtılmasıdır. Mali bilgilerden yararlanmak isteyen kişi ya da kuruluşların anlayabileceği açıklıkta ve doğrulukta raporlama yapılması esastır.


Analiz: İşletmelerin muhasebe işlemlerini kayıt edip sınıflandırdıktan ve özetleyip raporladıktan sonra bu raporların yorumlanması anlamını taşır. Raporlanır anlamlandırılması, işletmenin mali ve finansal durumu, gelecek dönemlerdeki risk ve fırsatların doğru değerlendirilmesi gibi işlevleri nedeniyle önemlidir. Finansal tablolar ileri muhasebe konusunu oluşturur.

Muhasebenin fonksiyonları ile ilgili akademik bilgilere Goole’ın “akademik makaleler bölümünden” veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://scholar.google.com/scholar?q=muhasebenin+fonksiyonlar%C4%B1+nelerdir&hl=tr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjY49eE_NXTAhXI8RQKHeoPB3AQgQMIIDAA

Summary
Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir? Muhasebenin Temel Fonksiyonları
Article Name
Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir? Muhasebenin Temel Fonksiyonları
Description
Muhasebenin fonksiyonları nelerdir? Muhasebenin temel kavramları kısaca nelerdir? Muhasebe kursu muhasebe ders notları? Muhasebe nedir ne iş yapar? Ön muhasebe nedir? Muhasebenin işlevleri nelerdir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo