Muhasebe Türleri Nelerdir? Muhasebe Türleri ve Açıklamaları

[Toplam:3    Ortalama:5/5]
Muhasebe türleri nelerdir? Muhasebe türleri ve açıklamaları

Muhasebe kurslarının ders konusu olan muhasebenin türleri hakkında bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Muhasebe Türleri

İşletmelerin hedeflerinin ve faaliyetlerinin farklı olmasıyla ortaya çeşitli muhasebe türleri çıkmıştır. Muhasebe türleri işletmelerin gelir ve gider işlemlerini ve bu işlemlerin maliyetlerini gösterir; aynı zamanda bu bilgilere dayanarak yöneticilerin karar almasını sağlar.Literatürde dört temel muhasebe türü vardır. Bunlar Genel muhasebe, Maliyet muhasebesi, Yönetim muhasebesi ve Vergi muhasebesidir.

Genel Muhasebe

Genel muhasebenin bir diğer adı finansal muhasebedir. Bu muhasebe türünde işletmelerin varlıklarını ve bu varlıklara sahip olabilmek için kullandıkları kaynakları görebiliriz. Genel muhasebe bir işletmenin gelir ve gider işlemlerini ortaya koyar. İşletmelerin mali işlemleri hiçbir değişiklik olmadan, objektif verilerle, belgelere dayanarak kayıt altına alınmaktadır.

Maliyet Muhasebesi

Maliyet muhasebesi üretimin işletmeye olan birim maliyetini hesaplar. Hesaplarını genel muhasebenin kayıtları doğrultusunda yapar. Maliyet muhasebesi ürünlerin satış fiyatını  doğru saptamalı, gider kontrolünü sağlayarak, giderlerde herhangi bir sapma olup olmadığını tespit etmelidir. Aynı zamanda işletmenin gider bütçesini düzenlemeli ve finansal planlamalarına yardımcı olmalıdır. Maliyet muhasebesi geleceğe yönelik kararlar alınmasında kullanılan kaynaktır.

Yönetim muhasebesi

Yönetim muhasebesi işletmelerin geleceğine yönelik yöneticilerin aldığı kararları göstermektedir. Yönetim muhasebesi bu kararları genel muhasebe ve maliyet muhasebesinin sunduğu verilerden yararlanarak alır. Verilerden çıkarılan sonuçlara göre işletmenin finansal durumuna ilişkin planlamalar yapar ve kontrolü sağlar. Yönetim muhasebesi işletmenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmaktadır. Finansal muhasebenin geçmişi göstermesinden farklı olarak yönetim muhasebesi işletmenin geleceğini göstermektedir. Kabul edilmiş kurallara göre belirlenen finansal muhasebenin tersine yönetim muhasebesi katı kurallara bağlı olmadan hazırlanır ve uygulanması ise isteğe bağlıdır.


Vergi muhasebesi

Vergi muhasebesi, vergi yasalarının muhasebeye yönelik düzenlemelerini incelemektedir. Vergi muhasebesi, vergi yasaları ile muhasebe uygulamalarının uyumlu hale getirilmesi için oluşturulur. Muhasebe uygulamaları ile vergi yasaları arasındaki farklar belirlenir ve vergi yasaları dikkate alınarak düzenlemeler yapılır. Vergi muhasebesi, genel muhasebenin vergi yasalarına göre uygulanan muhasebe türüdür. Bu nedenle vergi yasaları ve bunların muhasebe ile ilgili bölümleri iyi bilinmelidir. Bu muhasebe türü vergiye konu olan geliri saptamak için Vergi Usul Kanunu ve buna bağlı olarak özel vergi yasaları ile muhasebe teorileri arasında ilişki kurmaktadır.

Muhasebe türleri ve muhasebe bölümü hakkında daha fazla bilgiye muhasebe kurslarına katılarak sahip olabilirsiniz.

 

 

 

Summary
Muhasebe türleri nelerdir? Muhasebe türleri ve açıklamaları
Article Name
Muhasebe türleri nelerdir? Muhasebe türleri ve açıklamaları
Description
Muhasebe kurslarının ders konusu olan muhasebenin türleri hakkında bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo