Muhasebe Süreci Nasıl İlerler? Muhasebe Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

İşletmelerin finansal işlemlerine ait bilgilerin kaydedilip izlenmesi ve raporlanmasını içeren muhasebe işlemleri, belli bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Muhasebe süreci içerisinde sırası ile takip edilmesi gereken işlemler bulunmaktadır. Muhasebenin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, bu sürece bağlı bir şekilde gerçekleşmektedir.


Muhasebe Süreci ve Aşamaları

Açılış Bilançosunun Düzenlenmesi

Bu bilanço, işletmenin işe başlarken veya faaliyet gösterdiği bir dönemin sonunda sahip olduğu varlıkların, alacak ve borçların detayları ile birlikte envanter defterine kaydedilmesini içerir. Bu işlem, muhasebe sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir.

Yevmiye Defteri Kayıtlarının Yapılması

Yevmiye defteri, işletmelerde yapılan ticari işlemlerin tarih sırasına göre kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. Günlük defter olarak da adlandırılmaktadır. Yevmiye defterine yapılan bu kayıt işlemi, muhasebe sürecinin ikinci aşamasıdır.

Büyük Defter Kayıtlarının Yapılması

İşletmelerde yemviye defterine yapılan günlük kayıtların, usulüne uygun olarak hesaplara dağıldığı ve sınıflandırıldığı defterlere büyük defter denilmektedir. Büyük defter, defteri kebir olarak da bilinir. Yevmiye defterindeki bilgilerin büyük defterde sınıflandırılması ve düzenlenmesi muhasebe sürecinin üçüncü aşamasıdır.


Yardımcı Defter Kayıtlarının Yapılması

Yardımcı yani muavin olarak adlandırılan defterlerin tutulması, kanunen zorunlu değildir. Yardımcı defter tutmanın amacı, büyük defterde bulunan kayıtların daha detaylı ve açıklamalı şekilde gösterilmesini sağlamaktır. Bu defter sayesinde işletme yöneticileri, hesapları daha ayrıntılı olarak inceleyebilirler.

Aylık Mizanın Düzenlenmesi

Aylık mizan, muhasebe sürecinde şu ana kadar aktarılan işlemlerin doğru bir biçimde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için uygulanan bir muhasebe çalışmasıdır. Aylık olarak düzenlenmesi gereken bu mizanlar, muhasebe sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Dönem Sonu Envanter İşlemleri

Dönem sonu envanterini çıkarmak, saymak, ölçmek, değerlendirmek sureti ile işletmenin sahip olduğu değerleri kesin bir şekilde saptama amacını taşımaktadır.

Gelir Tablosunun Düzenlenmesi

Gelir tablosu, bir işletmenin elde ettiği kar veya zararı ortaya çıkaran tablolardır. Dönem sonu envanter işlemlerinden sonra yapılması gerekmektedir.

Gelir Ve Gider Hesaplarının Kapatılması

Gelir tablosu düzenlenmeden, gelir ve gider hesaplarını kapatmak mümkün değildir. Muhasebe sürecinde çalışma yaparken bu hususu bilmek önemlidir.  Gelir ve gider hesaplarının kapatılması, gelir tablosunun düzenlenmesinin hemen ardından yapılabilir.

Kesin Mizanın Düzenlenmesi

Kesin mizan, muhasebe sürecinde hazırlanan son mizandır. Bu mizanın kalanlarından bilanço düzenlenir. Çünkü kesin mizanda yer alan hesapların kalanları, işletmenin bilanço günündeki varlık ve kaynakları göstermektedir.


Dönem Sonu Bilançosunun Düzenlenmesi

Dönem sonu bilançosu ile işletmenin bir mali yılının değerlendirmesi yapılır. Bilançoda belirtilen mali hareketler ve işletmenin durumunun yanında, bilanço dipnotlarında açıklamalar yapılır. Bu bilançonun amacı, işletme yöneticilerine rapor sunmaktır.

Yeni Muhasebe Dönemi Hesaplarının Açılması

Bilançonun düzenlenmesinden sonra, muhasebe sürecinin bir mali dönemi tamamlanmış olur. Bu aşamadan sonra yeni mali dönemin başlaması için yeni dönem hesapları açılacaktır.

Summary
Muhasebe Süreci Nasıl İlerler? Muhasebe Sürecinin Aşamaları Nelerdir?
Article Name
Muhasebe Süreci Nasıl İlerler? Muhasebe Sürecinin Aşamaları Nelerdir?
Description
Muhasebe Süreci Nasıl İlerler? İşletmelerin finansal işlemlerine ait bilgilerin kaydedilip izlenmesi ve raporlanması için muhasebe işlemleri.
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo