Muhasebe İçi Envanter Nedir? Muhasebe Uygulamasında Envanter

Muhasebe içi Envanter; Muhasebe İçi Envanter Nedir? Muhasebe Uygulamasında Envanter – Muhasebe dönem sonu envanter işlemleri – Envanter Kaydı Ne Demek? Envanter Nasıl Tutulur?

İşletmelerin yıl sonu çalışmaları içerisinde yer alan envanter hazırlama sürecinde önce, işletmeye ait olan değerler sayım yapılarak tespit edilir. Daha sonra bu değerler bir mali yıl süresinde bilgisayarlı muhasebe paket programları ile tutulan muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılır. Muhasebe içi envanter işlemleri, düzenleyici muhasebe kayıtlarını kapsamaktadır. Elde edilen bu kayıtlar sayesinde eğer muhasebe kayıtları ile sayım yapılan veriler örtüşmüyorsa verileri yeniden kontrol etme imkanı elde edilir. Böylelikle muhasebe sürecinde oluşan bir hata varsa, bu hata giderilmiş olur.

Muhasebe İçi Envanter İşlemlerinin Sırası Nedir?

Envanter işleminde belli bir sıra takip edilir. Bu işlemler, dönem sonunda genel geçici mizanın düzenlenmesi ile başlar. Ardından muhasebe dışı envanter oluşturmak için işletmenin sahip olduğu varlıkların sayımı yapılır. Sonrasında yapılan bu iki çalışma birbiri ile karşılaştırılarak, arada herhangi bir fark olup olmadığı tespit edilir Eğer genel geçici mizan ve muhasebe dışı envanter arasında bir fark varsa bu farkların sebepleri araştırılarak, düzenleyici muhasebe kayıtları yazılır. Bu sayede muhasebe kayıtları ve envanter sonuçları uyumlu hale getirilmiş olur. Bu işlem sonrasında ise, kesin mizan düzenlenerek, envanter sonuçlarını gösteren mali tablolar düzenlenir.

Muhasebe İçi Envanter Farklarının Nedenleri Nelerdir?

Muhasebe içi envanter çalışmaları ile tespit edilen farklar, birçok neden dayanabilir. Bu nedenler içerisinde ilk olarak akıllara geleni, muhasebe kayıtlarında herhangi bir hata yapılmış olmasıdır. Yapılan bu çalışma sayesinde muhasebe hataları tespit edilmiş olur. Eğer kayıtlarda bir hata yoksa, envanter sayımı sırasında bazı varlıklar tespit edilmemiş olabilir. Veya sayım sırasında yanlışlıkla birden çok kayıt edilen mallar olabilir.

Üretim yapan işletmelerin envanter bilgilerinde ortaya çıkan farkların nedenlerinden biri de,  işletmenin imalat sürecinde oluşan firelerdir. Veya bozuk olarak üretilen malların yeniden üretime verilmesi de envanter farkına neden olmaktadır. Envanter sayımı sırasında bu tür bilgilerin dikkate alınması gerekir.

İşletme sahiplerinin rızası ile alınıp kullanılan ve kayıtlara geçirilmeyen mal veya değerler de envanter karşılaştırmalarında fark oluşmasına sebep olan eylemlerdir. Eğer bir işletmede bilanço dönemi içerisinde bir mal satılmış ve bu satılan mal kayıtlara geçirilmemişse, bu durum da envanter farkına sebep olmaktadır. Envanter düzenlenmesi sırasında ortaya çıkan farklar, bütün bu nedenler göz önünde bulundurularak dikkatle incelenmelidir.


Nasıl Öğrenirim?

Muhasebe içi envanter işlemleri muhasebe kursu derslerinde verilmektedir. Envanter işlemleri hem muhasebe kursu teorik derslerinde hem de muhasebe programları kursunda verilmektedir. Muhasebe kursları ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

Summary
Muhasebe İçi Envanter Nedir? Muhasebe Uygulamasında Envanter
Article Name
Muhasebe İçi Envanter Nedir? Muhasebe Uygulamasında Envanter
Description
Muhasebe İçi Envanter Nedir? Muhasebe Uygulamasında Envanter - Muhasebe dönem sonu envanter işlemleri - Envanter Kaydı Ne Demek? Envanter Nasıl Tutulur?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo