Muhasebe Görevleri | Muhasebe Görev Tanımı | Ön Muhasebe Görevleri

Muhasebe görevleri nedir? Muhasebeci görevleri nedir? Muhasebe görev tanımı? Muhasebe iş tanımı? Muhasebeci görev tanımı örneği? Muhasebe görev tanımı örneği. Muhasebe görev tanımı örnekleri. Ön muhasebe görevleri nelerdir? Ön muhasebe görev tanımı? Ön muhasebeci görevleri

Muhasebe Görevleri ve Muhasebe Görev Tanımı

İşletmelerin gelir ve gider dengelerini hesaplayan, işletmeye yapılan para akışını kontrol eden, şirketin ödemesi gereken vergi ve borçlarının takibini yapan bir bölüm olan muhasebe, kısaca firmaların parasal her türlü konuda yürütülmesi gereken işlemlerini yerine getiren birimdir. Bu birimlerde çalışan kişiler, muhasebeci sıfatıyla anılırlar. Muhasebeci olmak için ise muhasebe kurslarına gitmek ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden bu mesleğe ilişkin bir eğitim almak gereklidir.


Muhasebe Bölümü Hangi Çalışmaları Düzenler?

Şirketlerin muhasebe departmanlarında şirkete ait her türlü harcamalar ve pazarlama sırasında elde edilen gelir, bilgisayarlı muhasebe programlarına birer veri olarak girilir. Bu veriler daha sonra bir gelir gider tablosuna dönüştürülür ve işletmelerin mali yıl içerisindeki kazancı ortaya koyulur. Bu yapılan çalışma, şirketin daha sonraki mali yıllarda gerçekleştireceği faaliyetleri belirleme açısından önemlidir. Muhasebe bölümünün yaptığı bu çalışmalarla şirketler, finansal varlığına devam ederken çeşitli önlemler alabilir. Eğer şirket zarar ediyorsa, üretim maliyeti masraflarını kısma, daha az maliyette daha kaliteli ürünleri üretmenin yollarını arama gibi yöntemlere başvurarak, şirketlerin devamlılığını sağlamak, muhasebenin amaçları arasındadır.

İşletmelerde çok sayıda çalışan bulunur. Bu çalışanların maaşlarının zamanında ödenmesi, aylık bordro hazırlanması gibi çalışmalar da muhasebenin görev tanımı içinde değerlendirilir. Çalışanlara ait bilgiler bilgisayarlı muhasebe programlarına kaydedilir. Gerektiğinde bu verilere ulaşılarak, çalışanlara ait işlemler gerçekleştirilir. Bunların dışında işletmelerin çek ve senetlerinin takipleri, banka işlemleri, vergi hesaplamaları ve ödemeleri muhasebe bölümünün görevlerindendir.

Muhasebe Çalışmaları Kimler Tarafından Yapılır?

Her işletmenin, finansal işlemlerini kontrol altında tutması gerekir. Dolayısıyla her işletmenin bir muhasebe bölümü olmak zorundadır. Ancak bazı küçük çaptaki işletmeler, kendi bünyelerinde bir muhasebe departmanı kurmak yerine dışarıdan çalışan serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ofislerine muhasebe işlemlerini yaptırabilirler.İşletmelerde veya SMMM ofislerinde muhasebeci olarak çalışmak için belli bir eğitim sürecinden geçmek gerekir. Bu eğitim günümüzde muhasebe kursları tarafından verilmektedir. Muhasebe kurslarında muhasebe çalışanlarının ihtiyaç duyacağı temel muhasebe bilgileri ve kullanmaları gereken bilgisayarlı muhasebe programları öğretilmektedir. Bunun dışında muhasebe ile ilgili mevzuatlar ve yasalar hakkında da bilgi verilmektedir. Muhasebe kurslarını bitirenler hem şirketlerin muhasebe departmanlarında hem de serbest muhasebe ofislerinde çalışabilirler.

Muhasebe Görevleri, Ön Muhasebe Görevleri ve Görev Tanımı Örnekleri
 • Görevi ile ilgili konularda, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek, kamu ilişkilerini sürdürmek.
 • İşletmenin bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili işleri yürütmek.
 • Banka hesapları ile ilgili mutabakat yapmak.
 • Şirketin kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer menkul kıymetleri kontrol etmek.
 • Muhasebe ile ilgili evrakları ilgili yazılıma girişini yapmak.
 • Müşteri, satıcı ve diğer cari hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, mutabakat yazıları gönderip karşı tarafın teyidini almak.
 • Satıcıların ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek; fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak.
 • Nakit akışı raporunun oluşması için günlük olarak verileri girmek.
 • Personel özlük işlemlerini yürütmek ve özlük dosyalarını güncel tutmak ve muhafaza etmek.
 • Belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, kopyalanması ve saklanması ilgili işlemleri yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
 • Muhasebe ve Mali İşler müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.
Summary
Muhasebe Görevleri - Muhasebe Görev Tanımı
Article Name
Muhasebe Görevleri - Muhasebe Görev Tanımı
Description
Muhasebe görevleri nedir? Muhasebeci görevleri nedir? Muhasebe görev tanımı? Muhasebe iş tanımı? Muhasebeci görev tanımı örneği? Muhasebe görev tanımı örneği. Muhasebe görev tanımı örnekleri
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo