Mrp Nedir? Mrp Ne işe Yarar?

Mrp nedir? Mrp programı ne işe yarar? Malzeme ihtiyaç Planlaması nedir? Mrp programı nedir? Mrp kimler kullanır? Mrp nerelerde kullanılır? gibi sorularınız cevabını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz….

Mrp Nedir?
Mrp nedir? Mrp, ingilizce açılımı Materials Requirement Planning olan bir üretim planlama sistemidir. Mrp nedir hakkında daha fazla bahsedecek olursak bu, erp nedir sorusuna verdiğimiz cevabın bir anlamda devamı olacaktır.

Mrp nedir? Mrp, ingilizce açılımının Materials Requirement Planning olduğundan bahsettik. Mrp açılımının dilimizdeki karşılığı Malzeme İhtiyaç Planlaması olup adında da anlaşıldığı üzere işletmenin tüm üretim süreçlerinin ve malzeme envanterlerinin tek bir noktadan yönetilmesini sağlar. Böylelikle işletme üretim verimliliğini arttırabilir, üretim için gerekli olan unsurları daha iyi planlayabilir. Stok durumu, geçmişteki üretim verileri gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabilir. Bu bilgiler üst yönetimin karar almada önemli ölçüde elini rahatlatacaktır. Mrp, işletmenin yapısı ve iş süreçlerine göre geliştirilir.

Mrp öğrenmek için ileri muhasebe kursu

Mrp kullanacak kişilerin mutlaka eğitim almaları gerekmektedir. Bunun için eğitim kurumlarının açtığı sertifikalı ileri muhasebe kursu eğitimlerine katılabilirler ya da işletme politikalarına bağlı olarak kurum içinde eğitimlerini alabilirler. Mrp eğitimi ileri muhasebe eğitimlerinin de konusudur. Çünkü mrp veri toplama, işleme ve raporlama gibi süreçleri muhasebenin ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe süreçleriyle sıkı ilişki halindedir.Mrp yönetimi sadece muhasebe süreçleriyle değil işletmenin diğer fonksiyonları ile de ilişki halindedir. Satış pazarlama, üretim-tedarik ve stok surumu ile doğrudan ilgili olduğu için veri alışverişi en çok yapılan birimlerden biridir. Çünkü pazarın ne ölçüde ihtiyacının karşılanabileceği yani işletmenin kapasitesi mrp ile yönetilir. Kapasiteye bağlı olarak pazarlama stratejileri belirlenir ve satış gerçekleşir. Başka bir deyişle piyasaya sürülecek ürünlerin üretim, tedarik ve stok durumu mrp ile yönetilir. Üretici veya tedarikçi konumundaki bir işletmenin sağlıklı işleyen bir malzeme ihtiyaç planlaması yoksa iki seçenek ön görülür. Bunlardan ilki pazar payı ile işletme büyüdükçe işler karmaşaya dönecek ve iyi yönetilemeyen süreçler bir bir çökmeye ve işletmenin faaliyetlerini durdurmasıyla her şey son bulacaktır. İkinci seçenek ise aşırı kontrollü bir yönetim ile pazar payı sabit tutulup işletmenin büyümesi bloke edilecek ve işletmenin ömrü patronun çalışma hayatıyla sınırlı olacaktır. Yani gelişime açık ve büyümek isteyen üretici ve tedarikçi konumundaki işletmelerin mutlaka mrp sistemlerini kurması ve kullanması gerekmektedir.

Summary
Mrp Nedir? Mrp Ne işe Yarar?
Article Name
Mrp Nedir? Mrp Ne işe Yarar?
Description
Mrp nedir? Mrp programı ne işe yarar? Malzeme ihtiyaç Planlaması nedir? Mrp programı nedir? Mrp kimler kullanır? Mrp nerelerde kullanılır?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo