Merkez Bankası Personel Alımı Yapıyor

Merkez Bankası Personel Alımı Yapıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 Uzman Yardımcısı arıyor. Uzman yardımcısı pozisyonuna başvurular 31 Ağustos ile 10 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruları kabul edilen adaylar 29/30 Eylül 2018 tarihlerinde yazılı sınava girecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak Kişi Sayısı: Merkez Bankası Uzman Yardımcısı (100 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi

Bilgilendirme

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (31 Ağustos-10 Eylül 2018)

  • En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, finans, finansal matematik, maliye, uluslararası ilişkiler, muhasebe, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, bankacılık, sigortacılık, aktüerya, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, hukuk, insan kaynakları, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, psikoloji ve sosyoloji programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
  • 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan almış olmak.
  • 01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olmak.
MERKEZ BANKASI UZMAN YARDIMCISI/2018
Yazılı Meslek Sınavı (29-30 Eylül 2018)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan 5 gruptan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.

Seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Yazılı meslek sınavı tabloda belirtilen konulardan klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır. Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan tabloda belirtilen sayılarda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı yazılı meslek sınavı grupları ile konu ve ağırlıkları;

Grup Mezun Olunan Bölüm Sınav Konuları Ağırlık Yazılı Meslek Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı*(1) Komisyon Mülakatına Çağrılacak Aday Sayısı*(2)
1 İktisat, Ekonometri, İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans, Finansal Matematik, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi 270 60
İktisat % 40
Ekonometri % 30
Para-Banka % 30
2 İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık, Sigortacılık, Aktüerya 270 60
Muhasebe % 60
Kamu Maliyesi % 30
Para-Banka % 10
3 İstatistik, Ekonometri, Matematik, Matematik Mühendisliği 90 20
İstatistik % 60
Matematik % 30
Para-Banka % 10
4 Hukuk, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Maliye, Uluslararası İlişkiler 90 20
Hukuk % 90
Para-Banka % 10
5 İnsan Kaynakları, İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Psikoloji, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler 180 40
İnsan Kaynakları % 60
İşletme % 30
Para-Banka % 10

(1) KPSS, ALES, GRE veya GMAT puanlarına göre yapılacak sıralama sonucu (üniversiteler tarafından kabul edilen ALES Sınavı Denklik Tablosu kullanılarak, GMAT ve GRE puanlarının 100’lük sisteme göre denk puanı esas alınacaktır) tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

(2) Yazılı meslek sınavı puanına göre yapılacak sıralama sonucu tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Test (15-17 Ekim 2018)

Komisyon Mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

Komisyon Mülakatı (30 Ekim-9 Kasım 2018)

Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 31.08.2018 tarihinden 10.09.2018 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet sitesi İnsan Kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

  • Fotoğraf o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE) o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT) Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar
  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
  • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

İlan detaylarına ulaşmak için : http://insankaynaklari.tcmb.gov.tr/

Summary
Merkez Bankası Personel Alımı Yapıyor ! 100 Uzman Yardımcısı Aranıyor
Article Name
Merkez Bankası Personel Alımı Yapıyor ! 100 Uzman Yardımcısı Aranıyor
Description
Merkez Bankası Personel Alımı Yapıyor! 100 Uzman Yardımcısı Aranıyor.Başvurular 31 Ağustos 10 Eylül Arası yapılacak. Yazılı Sınav 29 Eylül'de
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo

Tebrikler! %50 İndirim Kazandınız!Hemen Görsele Tıkla