Maliyet Hesapları Nedir? 7A ve 7B Maliyet Hesapları Örnekleri

Maliyet hesapları nedir? Maliyet hesapları örnekleri? Maliyet hesaplarına örnek? 7 a seçeneği nedir? 7 a maliyet hesapları örnekleri? Maliyet hesaplarının özellikleri? 7 b seçeneğine göre maliyet hesapları örnekleri? Maliyet hesapları kodları nelerdir? 7 a hesapları nelerdir? 7 b hesapları nedir? Maliyet hesaplarının muhasebe kodları

Maliyet Hesapları Nedir?
Maliyet hesapları, işletme faaliyetlerinden doğan giderlerin kayıt altına alındığı muhasebe hesap kodu sınıfıdır. Maliyet hesaplarının tanımını ve alt hesaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.

Maliyet hesaplarının, işletme faaliyetleri kapsamında mal ve hizmetlerin istenilen biçim ve niteliğe getirilirken ortaya çıkan giderleri ifade ettiğini söyleyebiliriz. Maliyet hesaplarının muhasebe kodlarına uygulanması açısından ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bunlardan ilki 7A maliyet hesapları olarak tanımlanır. Bu seçenekte giderler defter-i kebirde fonksiyon esasına göre kayıt altına alınır. Diğeri 7B maliyet hesapları olarak tanımlanır. Bu seçenekte giderler çeşit esasına göre kayıt edilir. Bu ayrımın amacı işletmelerin mali yapılarına uygun gider hesaplarını tutabilmesini sağlamaktır. Maliyet hesaplarının muhasebe kodu sınıfı ön muhasebede fazla kullanılmaz. Maliyet hesaplarının bilgisayarlı muhasebe ve özellikle ileri muhasebe süreçlerinin konusunu oluşturduğunu da belirtelim. Maliyet hesaplarının muhasebe kodu sınıfı yedinci sırada yer alır. Hem 7A sınıfının hem 7B sınıfının alt hesapları 7 hesap sınıfı ile başlar.

7 A Maliyet Hesapları Örnekleri  • 770. Genel Yönetim Giderleri
  • 771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
  • 772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
7 B Maliyet Hesapları Örnekleri
  • 790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
  • 791. İşçi Ücret Ve Giderleri
  • 792. Memur Ücret Ve Giderleri
  • 793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
  • 794. Çeşitli Giderler
  • 795. Vergi, Resim Ve Harçlar
7 A Maliyet Hesapları Muhasebe Hesap Kodu Sınıfı

7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

71. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı

72. Direkt İşçilik Giderleri
720. Direkt İşçilik Giderleri
721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722. Direkt İşçilik Ücret Farkları
723. Direkt İşçilik Süre Farkları

73. Genel Üretim Giderleri
730. Genel Üretim Giderleri
731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

74. Hizmet Üretim Maliyeti
740. Hizmet Üretim Maliyeti
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

75. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları

76. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı

77. Genel Yönetim Giderleri
770. Genel Yönetim Giderleri
771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

78. Finansman Giderleri
780. Finansman Giderleri
781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782. Finansman Giderleri Fark Hesabı

7 B Maliyet Hesapları Muhasebe Hesap Kodu Sınıfı

7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)

79. Gider Çeşitleri
790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
791. İşçi Ücret Ve Giderleri
792. Memur Ücret Ve Giderleri
793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
794. Çeşitli Giderler
795. Vergi, Resim Ve Harçlar
796. Amortisman Ve Tükenme Payları
797. Finansman Giderleri
798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
799. Üretim Maliyet Hesabı

Summary
Maliyet Hesapları Nedir? 7A ve 7B Maliyet Hesapları Örnekleri
Article Name
Maliyet Hesapları Nedir? 7A ve 7B Maliyet Hesapları Örnekleri
Description
Maliyet hesapları nedir? Maliyet hesapları örnekleri? 7A hesapları nelerdir? 7B hesapları nedir? 7A maliyet hesapları örnekleri? 7B seçeneğine göre maliyet hesapları örnekleri? Maliyet hesaplarının özellikleri? Maliyet hesapları kodları nelerdir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo