Mali işler nedir? Ne iş yapar? Mali işler görev tanımı nedir?

Mali işler nedir? Mali işler ne iş yapar? Mali işler personel ne demek? Mali işler departmanında yapılan işler nedir? Mali işler görev tanımı nedir? Mali işler müdürü, muhasebe müdürü, finans müdürü görevleri nelerdir? Muhasebe sorumlusu görev tanımı nedir? Muhasebecinin görev ve sorumlulukları nelerdir? Ön muhasebe elemanı görev tanımı nedir? Muhasebe departmanında yapılan işler nelerdir? SMMM Nedir? Mali işlerde staj nasıl yapılır? gibi sorularınızın cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz….

Mali işler nedir?
Bir işletmenin ya da bir kurumun parasal işleyişini, diğer işletmeler ve kurumlarla olan ilişkilerini yürüten, bütçesini planlayan, organizasyon şemasının değişmez birimidir. Mali işlerin departmanında yapılan işler yasalarca belirlenmiştir. Mali işlerin bünyesinde gerçekleştirilen işler hayati öneme sahip olup doğrudan işletmenin ya da kurumun geleceğini ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu birimin başına donanımlı, sorun çözme becerileri gelişmiş, yönetim ve yönlendirmede yetkin kişilerin getirilmesi gerekmektedir.

Mali işler ne iş yapar?
Bir işletmenin ya da kurumun bütün muhasebe işlerini bu birim yürütür. Bunun yanında işletmenin ya da kurumun faaliyet alanıyla ilgili yasal zorunlukların yerine getirilmesiyle yükümlüdür. Mali işlerde işler genel olarak ön muhasebe ile başlar, bilgisayar destekli muhasebe süreçleri ve ileri muhasebe işlemleri ile devam eder. Bunlar cariler, fatura kesilmesi, çek-senet işlemleri, banka hesaplarının takip edilmesi gibi akışlardan bunların muhasebe programları üzerine işlenmesine ve sonrasında amortisman hesabı, bilanço tablosu, bütçe planlaması, finansman yaratılması gibi maliyet muhasebesi, dış ticaret muhasebesi, finansal tabloların analizi, UFRS uyumluluğunu da kapsan ileri muhasebe süreçleridir.

Bu süreçlerin farklı aşamaları için dışarıdan destek alınabilmektedir. Desteği SMMM büroları ve danışmanlık şirketleri sağlamaktadır. SMMM yani Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir, saydığımız bütün bu süreçlere hakim kişi olmalıdır. SMMM bürolarının ve Mali Müşavirlerin ne iş yaptığından daha önceki yazılarımızda sıkça bahsettik. Mali işlerde iki tür staj olanağı bulunmaktadır. İlki mali işlerin personeli olmak için ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ya da ileri muhasebe süreçlerinde çalışmak adına deneyim kazanmak amacıyla okulların zorunlu tuttuğu ya da işi öğrenmek için gönüllü olarak yapılan stajlardır. İkincisi unvan almak için yapılan, yapmak için yasalarla belirlenen çerçevede asgari yeterliliklerin sağlanmasıyla ilgili kurumca gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olmanın gerektiği stajlardır. Bu stajlardan sonra aynı kurum tarafından yeterlilik sınavlarında başarı sağlanması halinde mali müşavir unvanı alınır.

Summary
Mali işler nedir? Ne iş yapar? Mali işler görev tanımı nedir?
Article Name
Mali işler nedir? Ne iş yapar? Mali işler görev tanımı nedir?
Description
Mali işler nedir? Ne iş yapar? Mali işler görev tanımı nedir? Mali işler departmanında yapılan işler nedir? Mali işler müdürü, muhasebe müdürü, finans müdürü görevleri nelerdir? Muhasebe görev tanımı nedir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo