Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir? Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Örnekleri

Kısa vadeli yabancı kaynaklar nedir? Kısa vadeli yabancı kaynaklar örnekleri? Kısa vadeli yabancı kaynaklara örnek? Kısa vadeli yabancı kaynakların özellikleri? Kısa vadeli yabancı kaynakların kodları nelerdir? Kısa vadeli yabancı kaynaklar muhasebe kodları

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir?
Kısa vadeli yabancı kaynaklar, işletmenin varlıkları elde etmek için kullandığı kısa vadeli yabancı kaynakların hesaplarını sınıflandırır. Kısa vadeli yabancı kaynakların tanımını ve alt hesaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, dönen varlıklar ve duran varlıklar elde etmek için işletmenin katlandığı borçları ve sermayenin izlendiği hesapları ifade eder. Kısa vadeli yabancı kaynaklar sınıfı kendi içinde dokuz (9) alt gruba ayrılmaktadır. Muhasebe kodları alt grupları olan bu başlıklar Mali borçlar, Ticari borçlar, Diğer borçlar, Alınan avanslar, Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri, Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, Borç ve gider karşılıkları, Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak sıralanmaktadır. Muhasebe kodları temel prensiplerinden olan, hesap planındaki kodların ve hesapların değişikliğe uğratılamayacağı ancak muhasebe yapısına uygun hesapların seçilip kullanılabileceği çerçevesinde ön muhasebe kaynak bu kaynak hesaplarından bir kaçını bilgisayarlı muhasebe çoğunu ileri muhasebe gerekli olanları işler diyebiliriz. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, muhasebe kodu kaynak hesap sınıfı olduğu için bilanço tablosunda yer alır. Muhasebe hesap kodlarının üçüncü sınıfı olduğu için alt hesapları 3 hesap sınıfı ile başlamaktadır.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Örnekleri  • 320. Satıcılar
  • 321. Borç Senetleri
  • 322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
  • 326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
  • 329. Diğer Ticari Borçlar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Muhasebe Hesap Kodu Sınıfı

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30. Mali Borçlar
300. Banka Kredileri
301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
309. Diğer Mali Borçlar

32. Ticari Borçlar
320. Satıcılar
321. Borç Senetleri
322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
329. Diğer Ticari Borçlar

33. Diğer Borçlar
331. Ortaklara Borçlar
332. İştiraklere Borçlar
333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335. Personele Borçlar
336. Diğer Çeşitli Borçlar
337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

34. Alınan Avanslar
340. Alınan Sipariş Avansları
349. Alınan Diğer Avanslar

35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri

36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler

37. Borç Ve Gider Karşılıkları
370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
373. Maliyet Giderleri Karşılığı
379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
381. Gider Tahakkukları

39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391. Hesaplanan Kdv
392. Diğer Kdv
393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

Summary
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir? Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Örnekleri
Article Name
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir? Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Örnekleri
Description
Kısa vadeli yabancı kaynaklar nedir? Kısa vadeli yabancı kaynaklar örnekleri? Kısa vadeli yabancı kaynaklar muhasebe hesap kodları nelerdir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo