KDV Nedir? KDV Türleri? Katma Değer Vergisi Beyannamesi Nedir?

KDV Nedir? KDV Türleri? Katma Değer Vergisi Beyannamesi Nedir?  KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir? Katma Değer Vergisinin Ödenme Şekli

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan KDV nedir  ile bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz

KDV Nedir? Katma Değer Vergisi Beyannamesi Nedir?

KDV olarak bildiğimiz katma değer vergisi, mal veya hizmetlerde bu malı veya hizmeti satın alan kişilerin, malı satanlara ödediği vergi türüdür. Mal veya hizmet satışlarında malı satan kişinin, fiş veya fatura gibi belgeleri düzenlemesi zorunludur. Bu belgelerin üzerinde malın satış bedeli ile birlikte KDV’nin ne kadar olduğu da yazar. KDV tutarları her mali dönem için hesaplanır.

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir?
KDV beyannamesi 3065 Sayılı KDV Kanunu uyarınca düzenlenmektedir. Bu beyanname faaliyet süresi içerisinde bulunulan mali dönemin, üçer aylık zamanlarını kapsamaktadır. Fakat kişilerin gayri safi hasılatları hesaplanarak, bu dönemler aylık olarak da uygulanabilmektedir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü gününün mesai bitimine kadar olan bir süreçte hazırlanarak beyan edelimeldir. Ancak E beyanname uygulaması kullanılıyorsa bu süre gece  24:00 a kadar uzamaktadır.

Vergilendirme dönemleri, işletmelerin faaliyetleri ve sahiplerinin vergi mükellefiyeti durumuna göre düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre götürü usulü ile vergilendirilen şahıslar için bir takvim yılı, vergi kesintisi yapan vergi mükellefleri için bir ay, ithalat, uluslar arası taşımacılık gibi işlerle uğraşanlar için ise gümrük bölgesine girildiği ve gümrük bölgesinden çıkıldığı zaman esas alınmaktadır.

Katma Değer Vergisinin Ödenme Şekli

Katma Değer Vergisi Beyannamesi hazırlamakla zorunlu olan kimseler, bir mali dönemi içeren katma değer vergisini, beyannameyi teslim ettikten sonra en geç içinde bulunulan ayın yirmi altıncı günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadırlar. Ancak ithalat işi ile ilgili katma değer vergileri, gümrük vergisi ile eş zamanlı olarak ödenmektedir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermek zorunda olmayan mükellefler, katma değer vergilerini kendilerine tanımlanan tarh süresi içinde ödemek zorundadırlar. Katma değer vergilerinin ödenmesi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının kontrolü altındadır ve bakanlık, uygun gördüğü durumlarda yapılan alım satım işleminin içeriğine göre katma değer vergisini işletmeden önce almaya yetkilidir.Katma değer vergisi beyannameleri, işletmelerin muhasebe birimleri veya işletmelerin muhasebe işlemlerini yaptırdıkları, Serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ofisleri tarafından bilgisayarlı muhasebe yöntemleri ile hazırlanmaktadır. Bu türlü beyannameleri hazırlayabilmek için en iyi yol bilgisayarlı muhasebe kursu eğitimi almış olmak gerekmektedir.

 

Summary
KDV Nedir? KDV Türleri? Katma Değer Vergisi Beyannamesi Nedir?
Article Name
KDV Nedir? KDV Türleri? Katma Değer Vergisi Beyannamesi Nedir?
Description
KDV Nedir? KDV Türleri? Katma Değer Vergisi Beyannamesi Nedir? KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir? Katma Değer Vergisinin Ödenme Şekli
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo