Kamu Gelirleri Nelerdir? Kamu Gelirlerinin Türleri Nelerdir?

Kamu Gelirleri Nelerdir? Kamu Gelirlerinin Türleri Nelerdir? Kamu Gelirleri Nedir? kamu Gelirlerinin Tanımı? Kamu Gelirlerinin Çeşitleri Nedir?

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan kamu gelirleri ve çeşitleri ile bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.


Kamu Gelirleri

Kamu gelirleri, devletin kamu için yaptığı hizmetlerin giderlerini karşılamak amacı ile kanunlarda belirtilen kaynaklardan elde ettiği gelirlere verilen isimdir.  Devlet, bu belirtilen kaynaklardan elde ettiği gelirler ile hizmet kaynaklarını satın alır ve hizmetlerini gerçekleştirir.

Devletin bu hizmetler için elde ettiği kamu gelirleri, sağlandığı kaynaklara göre çeşitli isimler altında sınıflandırılırlar.

Kamu Gelirlerinin Türleri

Devletin vergi toplama yetkisine dayanarak elde ettiği gelirlere, cebri gelirler adı verilir. Verginin dışında kalan mülk ve teşebbüs gelirleri ise, cebri olmayan gelirlerdir. Devletin piyasa kurallarına dayanarak sağladığı gelirler, özel gelirler olarak adlandırılır. Vergi, resim, harç, şerefiye gibi gelirler ise, kamu ekonomisi gelirleridir.

Vergiler

Vergiler, kamu gelirlerinin büyük bir bölmünü oluşturmaktadır. Öyle ki vergilerin kamu gelirleri içerisindeki payı,  %90 ‘dır. Anayasada, herkesin kendi geliri ölçüsünde vergi ödemek zorunda olduğuna dair bir hüküm bulunmaktadır. Vergi, ” Kişilerin kamu giderlerini karşılamak amacı ile kendi gelirleri ölçüsünce ödemek zorunda oldukları bir yükümlülük” biçiminde tanımlanabilir. Vergi ödemeye dair bazı kurallar bulunmaktadır. Buna göre vergiler, yalnızca vergi toplama yetkisine sahip olan devlet kurumlarınca alınabilirler. Vergini karşılığı, kişilere dönen hizmettir. Vergiler ancak para ile ödenebilir.  Vergiler, gerçek ve tüzel kişilerden alınabilir.


Harçlar

Kamu kurum ve kuruluşlarının sunmuş oldukları hukuki işlemler için aldıkları ücretlere, harç adı verilir.  Bu hukuki hizmetler adliye hizmetleri, noter, tapu hizmetleri gibi hizmetlerdir. Harçlar da vergiler gibi kanuna dayanarak alınırlar. Vergi gelirine göre daha az bir geliri kapsayan harçlar, vergi gibi herkes tarafından ödenmesi zorunlu olan ödemeler değildir. Ancak bu hukuki hizmetleri alan kişilerin ödemesi zorunludur.

Resim

Resim, devlet kurumlarında sunulan hizmetin karşılığında alınan bedellerdir. Resim kavramı bazen vergi ve harç kavramlarıyla aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat aynı şey değildir. Resim adı verilen ödemeler, ekonomik hizmetler karşılığında doğar. Trafik resmi, avlanma ruhsatı resmi, damga resmi, eğlence resmi gibi türleri vardır.

Şerefiye

Devlet ve belediyeler tarafından bayındırlık hizmetlerinin yapıldığı alanlarda yer alan gayrimenkullerin değeri artar.  Bu artış doğrultusunda gayrimenkul sahiplerinden alınan para, şerefiye olarak adlandırılır. Şerefiye miktarları belediyeler tarafından belirlenir.

Parafiskal Gelir

Kurulan sosyal veya mesleki kuruluşların, amaçlarını gerçekleştirmeleri için finans sağlamak isteği ile devletten aldıkları yetki sayesinde, ilgili kişilerden toplamış oldukları paradır. Örneğin, sosyal sigortalar kurumunun kişilerden aldıkları para, parafiskal gelirler arasında gösterilebilir.

Summary
Kamu Gelirleri Nelerdir? Kamu Gelirlerinin Türleri Nelerdir?
Article Name
Kamu Gelirleri Nelerdir? Kamu Gelirlerinin Türleri Nelerdir?
Description
Kamu Gelirleri Nelerdir? Kamu Gelirlerinin Türleri Nelerdir? Kamu Gelirleri Nedir? kamu Gelirlerinin Tanımı? Kamu Gelirlerinin Çeşitleri Nedir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo