İnşaat İşletmeleri Kayıt Sistemi

İnşaat işletmeleri kayıt sistemi içinde öncelikle inşaat işletmeleri bir üretim işletmesi olarak değerlendirilmektedir. Çünkü kendi üretikleri, inşa ettikleri binaları satmaktadırlar. Bununla birlikte inşaat taahhüt işletmeleri, bir hizmet işletmesi olarak da kabul edilmektedir. Bu şekilde kabul edilmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Buna göre inşaat işletmeleri, müşterilerin kendilerinden istedikleri yapıları inşa ederler. İnşa ettikleri yapıların pazarlanması için çaba göstermezler. İnşaat işinden elde edecekleri kar, yapılan sözleşmede daha önceden belirtilmektedir. Bunun dışında inşaat için gerekli girdileri, sözleşmeye göre bizzat kendileri temin etseler bile, tedarik işlemleri kendi namlarına, fakat müşteri hesabına olmaktadır. Tüm bu özelliklerden dolayı inşaat işletmeleri bir hizmet işletmesi olarak kabul edilirler.

Türkiye’de sektörlerin öncüsü diyebileceğimiz inşaat sektörleri piyasada çok fazla pay alan şirketler arasında. Kariyer planı yaparken muhasebe alanına yönelmek isteyenler özellikle muhasebe kurslarında inşaat sektörüne yönelik inşaat işletmeleri kayıt sistemi derslerine özen göstermeli. Kariyer merkezimizden alacağınız muhasebe kursu sadece inşaat işletmelerine yönelik değil aynı zamanda tüm sektörlerin kullandığı muhasebe bilgilerini de elde etmiş olacaksınız. Detaylar hakkında bilgi almak isterseniz linke tıklayarak bize ulaşın uzman kariyer danışmanımız size yardımcı olsun.

İnşaat işletmeleri kayıt sistemi içerisinde avans işlemleri ve stok işlemleri şu şekildedir;

 Avans İşlemleri

İnşaat işletmelerinde mal  ve hizmet bedeli olarak yapılan ödemeler,  muhasebe sistemine kayıt edilirken 159. sipariş avansları hesabı borçlandırılır. Bunun aksine mal veya hizmet teslimi yapıldığı zaman ise  aynı hesap alacak işlemi yaptırılıp kapatılmalıdır.

İnşaat işletmeleri kayıt sistemi için muhasebe kayıtları oluşturulurken, personele yapılan ödemeler 195 İş Avansları başlığı altında değerlendirilir. Personele yapılacak olan ödemeler ifadesi ile işletme adına mal veya hizmet satın alacak olan ya da işletme adına bazı ödemeleri gerçekleştirecek olan personel ve e personelin dışında kalan personel ve bunlara ödenen iş avansı kastedilmektedir. İşletme bu tür bir avans ödemesi yaptığında, bu hesaba borç olarak kaydedilir. Avans alan personelin ibraz ettiği harcama bilgilerine dayanan ilgili hesapların borcu söz konusu ise, iş avansları hesabına alacak olarak kaydedilir.

İnşaat işletmeleri kayıt sistemi için avans işlemlerinde, 196 Personel Avansları Hesabı da yer almaktadır. Bu hesapta personele ödenen maaşlar ve ücretler izlenmektedir.  Bu çerçevede yapılan tüm ödemeler bu hesaba borç olarak kaydedilir. İstikhaklardan kesilen tutarlar, iadeler  ve tevdi edilen belgeler de alacak olarak kaydedilir.

Stok İşlemleri

İnşaat işletmelerinin stok işlemleri hesaplarında izlenen çeşitli hesaplar bulumaktadır. 150. İlk Madde ve Malzeme hesabı olarak adlandırılan hesapta,  üretimde kullanılan malzeme ve hammaddeler izlenmektedir. Bu malzemeler satın alındıkları veya üretildikleri zaman hesabın borcuna kaydedilir. Kullanılan, satılan veya devredilen malzemeler ise hesabın alacağına kaydedilir.

Stok işlemleri başlığı altında sabit varlık işlemlerine ait hesaplar da gözlemlenmektedir. Bu hesaplar 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri, 252 Binalar, 253 Tesis Makine ve Cihazlar, 254 Taşıtlar, 255 Demirbaşlar, 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar, 260 Haklar, 261 Şerefiye, 262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri,  263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri,  264 Özel Maliyetler, 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesaplarıdır.

İnşaat şirketlerinin muhasebe departmanlarında çalışan personel tarafından tutulan bu hesaplar, detaylı bilgiyi gerektirir. Bu hesapların türleri ve işleyişi hakkında gereken bilgiler bilgisayarlı muhasebe kurslarından edinilebilir.

Summary
İnşaat İşletmeleri Kayıt Sistemi
Article Name
İnşaat İşletmeleri Kayıt Sistemi
Description
İnşaat işletmeleri kayıt sistemi nedir? İnşaat işletmeler için kayıt sistemi nasıl olur? Muhasebe kayıt sistemi inşaat işletmeleri için nasıl?
Author
Publisher Name
Bemar Kariyer
Publisher Logo