Hizmet Vergisi Nedir ? Hizmet Vergisi Beyannamesi Nedir?

Hizmet vergisi nedir ? Hizmet vergisi beyannamesi nedir? Hizmet vergisi beyannamesi nasıl doldurulur? Hizmet vergisi tanımı? Hizmet vergisi beyannamesi tanımı? Hizmet vergisi beyannamesi zamanı?

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan hizmet vergisi nedir ile bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.


Hizmet Vergisi Nedir?

Hizmet vergisi banka ve sigorta işlemlerine uygulanan bir gider vergisidir. Banka ve sigorta şirketlerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca yapmış oldukları uygulamalar dışında kalan bütün muameleler, hizmet vergisi beyannamesi kapsamında tutulmaktadır. Hizmet vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi olarak da anılmaktadır. Bu vergiyi bankalar, sigorta şirketleri ve bankerler ödemektedir.

Hizmet Vergisi Beyannamesinin Özellikleri

Bu vergi bankalar ve sigorta şirketleri olmak üzere farklı mükellefler tarafından ödendiği için bu iki mükellefe ait olan ödeme şartları ve beyanname düzenlenme şekli farklıdır. Bu sebeple hizmet vergisi beyannamesi başlığı altında iki ayrı form bulunmaktadır.

Bu beyannamenin beyan esası, işlemler sırasında alınan gider vergileri hakkında mükelleflerin yazılı beyanını içermektedir.  Hizmet vergisi beyannamesi sunacak olan mükellefler, bir ay içerisinde uyguladıkları vergiye tabi olan işlemlerini en geç bir sonraki ayın on beşinci günün akşamına kadar beyanname hazırlayarak sunmak zorundadır.Hizmet vergisi beyannamesi eğer elde hazırlanıyorsa, beyan edilen bilgilerin okunaklı yazılması ve mutlaka mavi ya da siyah tükenmez kalem ile yazılması zorunludur. Çünkü bu formlar bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Formda okunaksız olan yazılar bilgisayar ortamına aktarılırken hata olacak ve beyanname geçersiz sayılacaktır. Bu formlar bilgisayarlı muhasebe programları ile de düzenlenebilir. Bilgisayarda düzenlenen formlar hataya olanak vermediği için çok daha sağlıklı olarak sunulmaktadır.

Hizmet Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Hizmet vergisi beyannamesinin üst kısmında diğer vergi beyannamelerinde olduğu üzere,  vergi mükellefine ait bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde mükellefin adı, soyadı, vergi kimlik numarası,  bulunulan il ve ilçeye, vergi dairesine ait bilgiler bulunmaktadır.

Hizmet vergisi beyannamesinde vergi bildirimine ait olan kısımda, vergi matrahları ve bu matrahların üzerinden kanuni düzenlemeler çerçevesinde hesaplanmış olan vergilerin toplamı yazılmalıdır. Hizmet vergisi beyannamesinin arka yüzünde, vergi matrahı ve vergi tutarlarına ve alınan paraların türlerine ait satırlar devam etmektedir. Burada bahsedilen türlere yönelik paralarla işlem yapılmışsa, bu satırların da doldurulması gerekmektedir.

Sigorta şirketleri için düzenlenen hizmet vergisi beyannamesi formu, tek bir sayfadan oluşmaktadır. Bu beyannamede de poliçe üzerinden alınan vergi bildirimi, muhasebe kayıtlarından çıkan vergi bildirimi başlıklarına yer verilmektedir.

Summary
Hizmet Vergisi Nedir ? Hizmet Vergisi Beyannamesi
Article Name
Hizmet Vergisi Nedir ? Hizmet Vergisi Beyannamesi
Description
Hizmet vergisi nedir ? Hizmet vergisi beyannamesi nedir? Hizmet vergisi beyannamesi nasıl doldurulur? Hizmet vergisi tanımı? Hizmet vergisi beyannamesi tanımı? Hizmet vergisi beyannamesi zamanı?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo