Dönen Varlıklar Nedir? Dönen ve Duran Varlık Karşılaştırması

Dönen varlıklar nedir? Dönen varlıklar konu anlatımı? Dönen ve duran varlıklar arasındaki farklar? Dönen varlık duran varlık karşılaştırması? Varlıklar nedir? Duran varlıklara örnekler?

 Dönen varlıklar nedir?

Dönen varlıklar, tek düzen hesap planında ilk hesap sınıfıdır. Muhasebe hesap sınıfı olan dönen varlıkların tanımını ve alt hesaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.Dönen varlıklar, tek düzen hesap planında ilk hesap sınıfıdır. Dönen varlıkları kısaca tanımlayacak olursak, dönem faaliyeti içinde yer alan ve işletmeye sağladığı yarar aynı dönemde son bulan varlıklardır diyebiliriz. Dönen varlıklar sınıfında bir mali dönem içinde ya da daha kısa sürede nakde dönebilecek değerleri ifade eder. Muhasebe hesap kodlarının ilki olduğu için alt hesaplarının tamamı 1 hesap sınıfı ile başlamaktadır. Muhasebe kodları, ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe süreçlerinde kullanılmaktadır. Özellikle dönen varlıklar sınıfı ön muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe işlemleri ve ileri muhasebe işleyişinde sıkça kullanılan muhasebe hesap kodu sınıfıdır. Dönen varlıklar muhasebe kodu sınıfı bilanço tablosunda da yer alır.

Dönen Varlıklara Örnekler
10-Hazır Değerler
11-Menkul Kıymetler
12-Ticari Alacaklar
13-Diğer Alacaklar
15-Stoklar
17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
19-Diğer Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar Muhasebe Hesap Kodu Sınıfı

1. DÖNEN VARLIKLAR

10. Hazır Değerler
100. Kasa
101. Alınan Çekler
102. Bankalar
103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
108. Diğer Hazır Değerler

11. Menkul Kıymetler
110. Hisse Senetleri
111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
118. Diğer Menkul Kıymetler
119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

12. Ticari Alacaklar
120. Alıcılar
121. Alacak Senetleri
122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
126. Verilen Depozito Ve Teminatlar
127. Diğer Ticari Alacaklar
128. Şüpheli Ticari Alacaklar
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

13. Diğer Alacaklar
131. Ortaklardan Alacaklar
132. İştiraklerden Alacaklar
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135. Personelden Alacaklar
136. Diğer Çeşitli Alacaklar
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
138. Şüpheli Diğer Alacaklar
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

15. Stoklar
150. İlk Madde Malzeme
151. Yarımamuller
152. Mamuller
153. Ticari Mallar
157. Diğer Stoklar
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
159. Verilen Sipariş Avansları

17. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
179. Taşeronlara Verilen Avanslar

18. Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
180. Gelecek Aylara Ait Giderler
181. Gelir Tahakkukları

19. Diğer Dönen Varlıklar
190. Devreden Kdv
191. İndirilecek Kdv
192. Diğer Kdv
193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195. İş Avansları
196. Personel Avansları
197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)

Summary
Dönen Varlıklar Nedir? Dönen ve Duran Varlık Karşılaştırması
Article Name
Dönen Varlıklar Nedir? Dönen ve Duran Varlık Karşılaştırması
Description
Dönen varlıklar, tek düzen hesap planında ilk hesap sınıfıdır. Dönen varlıkların tanımını ve alt hesaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo