Bütçe Süreci – Bütçenin Uygulanması ve Bütçe Aşamaları

Bütçe süreci nedir? Bütçe nasıl uygulanır? Bütçenin denetimi nasıl yapılır? Bütçenin aşamaları nelerdir? Bütçe denetimi nedir? Bütçe kimin tarafından onaylanmalı? Türkiye’de bütçe süreci, uygulamaları ve aşamaları nelerdir? Türkiye’de bütçe sistemi nasıl işler?

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan bütçenin Türkiye’de uygulanması ve aşamaları ile bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Bütçe SüreciBütçenin Uygulanması

Bütçenin düzenlendikten sonra parlamento tarafından onaylanır. Bu onayın üzerine bütçenin kanunlaştığı kabul edilir. Bir bütçe kanunlaştıktan sonra, bu bütçenin uygulanma aşaması başlar. Bütçeyi uygulamakta görevli olan birim, Maliye Bakanlığıdır. Bütçenin uygulanmasında iki yöntem vardır. Bunlardan ilki, gelirlerin toplanmasıdır. Gelirler toplandıktan sonra ikinci aşamada giderlerin yapılması bulunmaktadır. Gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması için pek çok kural ve yöntem mevcuttur.

 Gelirlerin Toplanması

Gelirlerin toplanmasının en önemli yolu vergi gelirleridir. Vergi, devletin yaptırım gücüne dayanarak kamu hizmetleri için topladığı, zorunlu ve geri ödemesi olmayan paralardır. Herkes vergi ödemek zorunluluğundadır. Devletin topladığı bu paralar, kamu hizmeti ile değerlendirilmektedir.

Gelirlerin toplanması için ikinci yöntem sosyal güvenlik gelirleridir. Genel sağlık sigortası, sosyal sigortalar gibi kanun hükümleri içinde alınan paralar, sosyal güvenlik gelirlerini oluşturmaktadır. Diğer bir gelirlerin toplanması yöntemi de teşebbüs ve mülkiyet gelirleridir. Bu başlık altında devlete ait olan mülklerden maddi olan veya gayri maddi olarak değerlendirilen aktiflerden elde edilen gelirler değerlendirilmektedir.Devletin gelirleri toplamasındaki başka bir başlık da alınan bağış ve yardımlardır. Bu ödemeler, vergiler gibi geri ödemesiz ve zorunlu ödemeleri değildir. Bunlar genellikle devlet tarafından sosyal hizmet giderlerinde kullanılan gelirlerdir.

Bu gelirlerin dışında devletin sermaye gelirleri, faiz gelirleri, kişi veya kurumlardan alınan harçlar para cezaları gibi ödemeler ile elde ettiği gelirler bulunmaktadır.

 Giderlerin Yapılması

Bütçeden bir giderin yapılması için yapılacak olan işin kanunlara, usul ve esaslara uygun bir şekilde yapıldığının komisyon veya görevlendirilen kişiler tarafından onaylanması,  gerçekleştirmeye ait olan evrak ve belgelerin düzenlenmiş olması gerekmektedir. Devlete ait giderler, birkaç başlık altında toplanmaktadır. Bu başlıklardan ilki, personel giderleridir. Bu personel, kamu görevlerinde çalışan personeldir ve onlara bordro üzerinden nakden yapılan ödemeler, bu başlık altında yer almaktadır. İkinci gider kategorisi, sosyal güvenlik kurumlarına ait devletin sağladığı primlerle ilgili giderlerdir. Üçüncü gider sınıfında ise, mal ve hizmet alım giderleri bulunmaktadır. Devlet kurumlarında veya devletin sağlayacağı hizmetlerde kullanılan her türlü yakıt, elektrik, ofis malzemeleri gibi ihtiyaçlar bu gider türünü oluşturur.,

Bu giderlerin dışında faiz giderleri, sermaye giderleri, cari transferler, sermaye transferleri, borç verme ve yedek ödenekler başlıkları altında devlet giderleri bulunmaktadır.

Summary
Bütçe Süreci - Bütçenin Uygulanması ve Bütçe Aşamaları
Article Name
Bütçe Süreci - Bütçenin Uygulanması ve Bütçe Aşamaları
Description
Bütçe süreci nedir? Bütçe nasıl uygulanır? Bütçenin denetimi nasıl yapılır? Bütçenin aşamaları nelerdir? Bütçe denetimi nedir? Bütçe kimin tarafından onaylanmalı? Türkiye'de bütçe süreci, uygulamaları ve aşamaları nelerdir? Türkiye'de bütçe sistemi nasıl işler?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo