Bilançonun Tanımı, Bilanço Nedir?

Bilançonun tanımı, bilanço nedir? Bilanço şekli nedir? Şekil bakımından bilanço nasıl olmalıdır? İşletme bilançosu nasıl olmalıdır? Hesap tipi bilanço, rapor tipi bilanço, karşılaştırmalı bilanço, analitik bilanço, işletme bilançosu, konsolide bilanço, ticari bilanço, mali bilanço nedir? gibi sorularınızın cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz….Bilançonun tanımı kısaca yapılacak olursa, bilanço, işletmenin belirli bir dönemdeki varlılarını ve bunların kaynaklarını hazırlandığı tarih itibariyle gösteren mali tablodur. Bu özelliğiyle mali işlerin kullandığı en önemli tablolardan biridir. Eğer muhasebe kursu alınacaksa eğitim sırasında bilançonun önemi ayrıca vurgulanmalıdır. Bilançonun tanımı yapılırken dört ayrı bölümünden bahsetmek gerekmektedir. Bilanço başlığı, Aktifler, Pasifler ve bilanço dipnotları. Başlıkları birer cümleyle açıklamak bilançonun tanımı nı daha anlaşılır kılacaktır.

Bilanço başlığı: Bilanço başlığında işletmenin adı ya da unvanı, bilanço kelimesi, bilanço tarihi mutlaka bulunmalıdır.

Aktifler: İşletmenin varlıklarını (mevcutları ve alacakları) gösterir. Bilançonun sol tarafında yer alır. İşletmenin varlıkları muhasebe birimi tarafından kayıt altına alınır.

Pasifler: İşletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösterir. Bilançonun sağ tarafında yer alır. İşletmenin kaynakları muhasebe birimi tarafından kayıt altına alınır.Bilanço dipnotları: Tablonun daha iyi anlaşılması ve bilançonun doğru yorumlanabilmesi için gerekli açıklamalara ayrılan kısımdır. Tabloyu okuyacak kişiler muhasebe kursu almamış olabilir, bilgisayarlı muhasebe kursu almış olsalar bile bilançonun tanımı ve ilkelerine uygun, daha doğru yorumlanması için bazı açıklamalar yapmak gerekebilir. Bilgisayar destekli muhasebe kursu hakkında araştırma yapıldığında bilgisayarlı muhasebe kursu almanın hatta ileri muhasebe kursu almanın bilanço gibi tabloların okunmasındaki önemi anlaşılacaktır. Bu noktada işletme ve bilanço gibi raporlar için en iyi muhasebe programını seçmeniz de önem taşımaktadır.

Bilançonun tanımı, Bilanço çeşitleri

Bilançonun tanımı yapılırken, bilanço türlerinden de bahsetmek gerekir. Bilanço çeşitlerini dört ayrı başlıkta ve her bir başlığı iki farklı alt başlıkta tanımlayabiliriz.

Bilançonun şekli

Sunuş tipine göre bilançoları iki şekilde hazırlanır.

Hesap tipi bilanço, T biçiminde hazırlanır ve aktifler sol, pasifler sağ tarafa yazılarak hazırlanır.

Rapor tipi bilanço, aktif varlıkların ve pasif kaynakların alt alta sıralandığı bilançodur. Tabloda yer alan dönemleri karşılaştırma imkanı sağlar.

Analiz bilançoları, kendi aralarında ikiye ayrılır.

Karşılaştırmalı bilanço, geçmiş hesap dönemlerine ait bilançolardaki kalemlerin incelenmesi ve değişikliklerin tespit edilmesi amacıyla hazırlanır.

Analitik bilanço, aktif ve pasif hesapların birbirleriyle netleştirilerek uygun gruplama altında toplulaştırıldığı bilançodur.

Kapsamına göre bilançolar, iki başlıkta tanımlanabilir.

İşletme bilançosu, sadece bir işletmenin belirli bir tarih aralığındaki finansal dönemini görmek için hazırlanır.

Konsolide bilanço, ana şirkete bağlı diğer işletmelerin belirli bir tarih aralığındaki durumlarını toplu halde gösterir.

İşletme veya vergi hukuku açısından bilançoları iki konuda inceleyebiliriz.

Ticari bilanço, işletme yönetimine bilgi vermek amacıyla Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenen ve karı belirlemeye yönelik hazırlanan bilançodur.Mali bilanço, yasaların belirlediği emredici kurallar ve yaptırımlara uyularak düzenlenen kavramsal bilançolardır. Bunlara vergi bilançosu da denmektedir.

Summary
Bilançonun Tanımı, Bilanço Nedir? Bilanço Çeşitleri Nelerdir?
Article Name
Bilançonun Tanımı, Bilanço Nedir? Bilanço Çeşitleri Nelerdir?
Description
Bilançonun tanımı, bilanço nedir? İşletme bilançosu nasıl olmalıdır? Şekil bakımından bilanço, hesap tipi ve rapor tipi bilanço, karşılaştırmalı ve analitik bilanço, işletme ve konsolide bilanço, mali ve ticari bilanço nedir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo