Beyanname Nedir? Beyanname Çeşitleri, Türleri Nelerdir?

Beyanname Nedir? Beyanname Çeşitleri, Türleri Nelerdir? Beyanname örnekleri? Kaç çeşit beyanname bulunur? Beyanname tanımı kısaca nedir? Beyanname ne demek? Beyanname nasıl hazırlanır? Beyanname ne zaman verilir ? Bildirge Nedir? Bildirge ne zaman verilir?

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan beyanname ve bildirge ile bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Beyanname Nedir? Bildirge Nedir?
Devlete ödenen vergilerin takibinde önemli bir rolü olan beyannameler, vergi mükellefinin kazancı ve bu kazancın üzerinden ödenecek olan bu verginin miktarı hakkındaki yazılı belgelerdir. Vergiler, bu beyanlara göre ödenmektedir.

Beyannameler, türüne göre yılda birkaç kez veya her ay hazırlanarak vergi dairelerine sunulması gereken resmi evraklardır. Bu resmi evraklar, işletmelerin devlet ile olan ilişkilerini düzenleme açısından önemli bir çalışmadır.Vergi usulünde mevcut bulunan beyannamelerin farklı türleri bulunmaktadır.

Beyanname Türleri – Beyanname Çeşitleri

Beyanname türleri, katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, özel tüketim vergisi beyannamesi ve yıllık gelir vergisi beyannamesi,  kurumlar vergisi beyannamesi, hizmet vergisi beyannamesi, kira geliri beyannamesi olmak üzere türlere ayrılmaktadır.

Katma değer vergisi, bir malın satılırken el değiştirmesi sırasında üzerine katılan değerden alınan vergidir. Katma değer vergisi beyannamesi de bu verginin ödeme zamanlarında hazırlanan bir beyannamedir.

Muhtasar vergisi beyannamesi, işveren ve vergi sorumluları tarafından kesilen vergilerin matrahlarının toplamının, vergi dairesine beyan edilmesidir. Bu beyanname üç aylık veya aylık olarak vergi dairesine verilebilir.Geçici vergi beyannamesi, gerçek veya tüzel kişilerin üç aylık kazançlarının hesaplanmasıyla, önceden alınan bir vergi usulüne ilişkin beyannamedir. Bu beyannamede şahısların üç aylık tahmini geliri ve bunun üzerinden ödenecek olan vergi beyan edilir.

Özel tüketim vergisi, bu kapsamla belirlenen bazı malların üretimi ve satışını yapan kimseler üzerinden alınan vergidir. Örneğin, doğal gaz, petrol ürünleri, alkollü içecekler, tütün imalatı gibi üretim ve pazarlamalar, bu vergi kapsamına dahil edilmektedir. Özel tüketim vergisi beyannamesi de bu malların üretim ve satışını yapıp, bu vergiyi ödemekle yükümlü olanlar tarafından hazırlanan beyannamedir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi, adından da anlaşılacağı üzere gerçek kişinin bir yıl içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden ödenen vergidir. Bu vergi ve beyanname mart ayında işlenmesi ve ödenmesi gereken vergilerden biridir.

Beyanname Örnekleri

Nasıl Beyanname düzenleyebilirim?

Beyanname düzenlemek, işletmelerin en önemli muhasebe çalışmalarından birini oluşturmaktadır. Bu sebeple bilgisayarlı muhasebe kurslarının da konuları arasında değerlendirilmektedirler. Vergi dairelerinde bilgisayarlı sistemlerin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte beyannameler artık bilgisayarlı muhasebe programlarında hızlı ve basit biçimde hazırlanabiliyor. Tabii bu beyannameleri hazırlayabilmek için ön muhasebe bilgilerine de sahip olmak şart.

Summary
Beyanname Nedir? Beyanname Çeşitleri, Türleri Nelerdir?
Article Name
Beyanname Nedir? Beyanname Çeşitleri, Türleri Nelerdir?
Description
Beyanname Nedir? Beyanname Çeşitleri, Türleri Nelerdir? Beyanname örnekleri? Kaç çeşit beyanname bulunur? Beyanname tanımı kısaca nedir? Beyanname ne demek? Beyanname nasıl hazırlanır? Beyanname ne zaman verilir ? Bildirge Nedir? Bildirge ne zaman verilir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com