Bankaların Kuruluşu | Banka Nasıl Kurulur?

Bankaların Kuruluşu – Banka nasıl kurulur? Banka kuruluşunda aranan şartlar? Bankaların Kuruluşunda Hangi Yollar İzlenir?

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan bankaların kuruluş aşaması ile ilgili bilgilere aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Bankaların Kuruluşu
Bankaların kurulma aşamasında devletten ve bankacılık düzenlemelerine ait kurumlardan bazı izin ve belgeleri almak gerekmektedir. Bu izinler, belli bir prosedür içerisinde gelişir. Bankaların kurulabilmesi için kurucularının bu çerçevede oluşturulan bazı şartları da sağlamasına ihtiyaç duyulur.

Bankaların Kuruluşunda Aranan Şartlar

Bir banka kurmak isteyen kişilerin, sermaye olarak en az otuz milyon Türk Lirasına sahip olması gerekmektedir. Hatta günümüzde, bu rakamdan çok daha fazlasına ihtiyaç olmaktadır. Çünkü bir bankanın gücü ve faaliyetlerinin devamlılığı, sahip olduğu sermayenin miktarı ile doğru orantılıdır. Ayrıca banka sahibi olmak isteyen kimselerin, ağır suçlardan hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Ağır suçlar, ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atacak olan terör faaliyetleri gibi suçları kapsamaktadır. Bunun dışında  banka kurucularının haklarında rüşvet, dolandırıcılık, yolsuzluk veya hırsızlık gibi suçlardan herhangi bir dava açılmamış olması gerekmektedir.  Yani kısaca, banka kurmak isteyen kişilerin banka sahibi olmanın getirdiği dürüstlük ve iş bilincine sahip olamaları beklenir.

Bankaların kuruluşunda, kuruculara ait detaylı bilgileri içeren beyanname ve adli sicil kayıtları hazırlanacaktır. Sonrasında bankanın kuruluş sözleşmesi hazırlanmalı ve bu ana sözleşme, kanunda belirtilen hükümler gereğince oluşturulmalıdır. Banka kurulma aşamasında bir araya gelecek ortakların, kurumun denetimini ve faaliyetlerini engellemeyecek biçimde bir araya gelmeleri ve şeffaflık politikası ile çalışmaları da ön görülmektedir.

Bankaların Kuruluşunda Hangi Yollar İzlenir

Bankaların kuruluş şartları yerine getirilip, gereken evrak ve belgeler hazırlandıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bir başvuru yapılarak işlemler başlatılır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından anonim şirket kuruluş izni alınır. Ancak bu iznin sonrasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna tekrar bir başvuru yapılmalı ve bir banka anonim şirketi olabilmek için yasal izinler alınmalıdır.  Yapılan bu başvuru sonrasında BDDK üyelerinden beş tanesinin, olumlu karar vermeleri ile banka anonim şirketinin kurulması için gereken izin alınmış olacaktır.

BDDK tarafından verilen bu kuruluş izninin, bankanın ticaret siciline işlenmesi ile birlikte banka kurulmuş olacaktır. Ancak bütün bu aşamalar yalnızca bankanın kuruluşunu yasal bir zemine bağlamak içindir. Bunun sorasında yapılacak daha başka çalışmalar da mevcuttur.Kuruluş izinlerinden sonra banka şubelerinin açılması, bu şubelerde çalışacak olan personelin temin edilmesi, çalışmalarda kullanılacak gerekli teknolojik donanımın sağlanması söz konusudur. Bu işlemler de tamamlandıktan sonra, ayrıca bir denetleme yapılacak ve kurulan şubelerin banka faaliyetleri için yeterli olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu kontrolde banka, çalışmak için yeterli şartları sağlamışsa, bankanın faaliyete başlamasına izin verilecektir.

Muhasebe dersleri ile ilgili diğer konulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ;

Muhasebe dersleri

Summary
Bankaların Kuruluşu | Banka Nasıl Kurulur?
Article Name
Bankaların Kuruluşu | Banka Nasıl Kurulur?
Description
Bankaların Kuruluşu - Banka nasıl kurulur? Banka kuruluşunda aranan şartlar? Bankaların Kuruluşunda Hangi Yollar İzlenir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo