Banka Organları Nedir? – Banka Organları Nelerdir?

Banka organları nedir? Bankanın organizasyon yapısı nedir? Bankaların organizasyon yapısı nasıldır? Banka yönetim organları nelerdir? Bankaların üst yönetim organları nelerdir?Banka organizasyonu nedir? Bankaların organizasyonu nasıldır?

Banka Organları Nedir?
Muhasebe kurslarında bankaları, organlarını ve faaliyetlerini tanıtmak derslerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü ileride muhasebeci olarak görev yapacak kursiyerlerin çalışmalarında, firmaların bankalarla olan işlemlerini yürütmek, takip etmek görevi de bulunmaktadır. Bu sebeple muhasebe kursunda bankalarla ilgili mevzuatların öğrenilmesi esastır.

 Banka Organları Nelerdir?

Bankaların yönetimlerinde ve faaliyetlerinde aksamaların ortaya çıkmaması için çeşitli organlar oluşturulmuştur. Bir hiyerarşiye göre oluşturulan bu birimlerin en üstünde, Banka Üst Yönetim Organları bulunmaktadır. Bu organ altında faaliyette bulunan birimler, bankaların yönetim kurulları, genel kurul, denetim komiteleri ve kredi komiteleri olarak sıralanabilir.

Banka organlarından diğeri, genel müdürlük ve buna bağlı olarak görev yapan organlardır. Banka şubeleri ve banka servislerinin hepsi, genel müdürlüğe bağlı olarak çalışırlar. Bu organlardaki çalışmaların hepsi, bir bütün halinde ilerlemektedir ve banka yönetiminde alınan kararlar banka organlarının tümü için geçerli olmaktadır. Banka yönetimince alınan kararlar, genel kurulda alınır. Genel kurulda görev yapan kimseler, bankanın kurucuları, ortakları ve yönetim kadrosunda yer alan kişilerdir. Genel kurulun yapacağı toplantıların, toplantıdan 15 gün önce Türk Ticaret Sicili Gazetesi aracılığı ile duyurulması, toplantının yerini ve saatinin bildirilmesi zorunludur. Bu toplantılarda genellikle bilanço değerlendirmesi yapılarak, sermayenin arttırılmasına veya azaltılmasına ilişkin kararlar alınır.

Banka Organlarının Çalışmaları
Genel kuruldan sonra yönetim ve denetim kurullarının çalışmaları gelmektedir. Yönetim kurulu, bankanın genel kurulu tarafından alınan kararların uygulanması hususunda çalışmalar yaparlar. Yönetim kurulu, yetkisini genel kuruldan almaktadır. Bu yetki ile bankanın idaresinden sorumludur. Bu kurulda çalışanlar üniversitelerin iktisat, hukuk, maliye, işletme gibi bölümlerinden mezun olmak durumundadır. Ayrıca yönetim kurulu başkanının, mutlaka banka ile bir ortaklık durumunun olması gözetilmektedir.

Denetim kurulu ise iki bölüme ayrılır. İç ve dış denetim kurulu olarak ayrılan bu birimlerde bankanın çalışmalarında bünyesinde veya dışarıda yaptığı her eylem kontrol edilmektedir. İç denetimde yılda dört kez denetim raporlarının incelenmesi zorunludur. Bu raporlardan elde edilen veriler hazine müsteşarlığına gönderilmektedir. Dış denetim ise bankaların vergi ödemeleri, faaliyetlerinde kanunlara uygun hareket edip etmediğinin kontrolü sağlanır.

Bankaların diğer bir organı olan kredi komitesinde ise banka tarafından müşterilere verilecek olan kredilerin limit açma sınırının belirlenmesi sağlanarak, krediler ile ilgili yapılan işlemlerin konrtol altında tutulması hedeflenmektedir.

Bu konular hakkındaki bilgiler, muhasebe çalışanlarının meslek hayatlarında yardımcı olacaktır. Daha detaylı bilgi almak için mutlaka bir muhasebe kursuna başvurmak gerekir.

Summary
Banka Organları Nedir? - Banka Organları Nelerdir?
Article Name
Banka Organları Nedir? - Banka Organları Nelerdir?
Description
Banka organları nedir? Bankanın organizasyon yapısı nedir? Bankaların organizasyon yapısı nasıldır? Banka yönetim organları nelerdir? Bankaların üst yönetim organları nelerdir?Banka organizasyonu nedir? Bankaların organizasyonu nasıldır?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo

Tebrikler! %50 İndirim Kazandınız!Hemen Görsele Tıkla